kogudusetelk

Kogudusetelk - 02. juuli

 Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, [---] siis ta läks sisse [---] iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse.

Heebrealastele 9:11-12

Kristuses me teenime Jumalat „suures ja täiuslikus“ telgis ehk tabernaaklis. Kristus on ühtaegu nii ülempreester kui ka lõplik lepitusohver, kes laseb meid Jumala rüppe. Kaunid võlvitud katedraalide laed vaid loodavad meile meenutada seda suuremat ja täiuslikumat telki. Nende armulauda pühitsevad preestrid üksnes taasesitavad ohvrit, mille Kristus on kord toonud meie kõikide eest, nii preestri kui ka ohvrina.

Kogudusetelk - 31. juuli

Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas.

2. korintlastele 5:1

Väikese lapsena teadsin ma ainult üht „maist telki“ – tsirkust. Ma sain sealt õhupalli. Mõne päevaga jooksis see õhust tühjaks ja ma kurvastasin oma elu esimese muutlikkuse kogemuse tõttu. Mu ema pakkus välja, et selle võiks täis toppida – võib olla naljatades, võib-olla tõsiselt. Kuid ma keeldusin.

Kogudusetelk - 29. juuli

Seepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal, karjaste kohta, kes karjatavad mu rahvast, nõnda: Te olete mu lambad pillutanud ja ära ajanud ega ole vaadanud nende järele. Vaata, ma nuhtlen teid teie pahategude pärast, ütleb Issand.

Jeremija 23:2

AIDSi sureva poja ema kutsus mind endale appi. Ta ei saanud pöörduda oma vaimuliku poole tema geivastaste jutluste tõttu. Ta ei julgenud kellelegi rääkida, kõige vähem oma väikeses linnas. Teine ema, kelle poeg suri AIDSi, oli kohkunud, kui tema pastor kuulutas matusel, et tema poeg koos vanematega lähevad põrgusse. Nüüd on temast saanud meie õiguste eest võitleja.

Kogudusetelk - 23. juuli

Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast.

Matteuse evangeelium 6:25

Ühel pühapäeval astus ootamatult sisse sõber Chicagost ja nähes, et ma olen uksest välja astumas, rääkis kohe oma tuleku põhjusest.

Kogudusetelk - 19. juuli

"Mine omalt maalt,
omast sugukonnast ja isakojast
maale, mille ma sulle näitan!
Ma teen sind suureks rahvaks
ja õnnistan sind,
ma teen su nime suureks,
et sa oleksid õnnistuseks!“

1. Moosese raamat 12:1-2

Kui Aabraham ja Saara kuulsid seda Jumala väljakutset, ei olnud nad muserdatud. Nad olid end äsja sisse seadnud, kuid siiski tuli kutse edasi liikuda.

Kogudusetelk - 18. juuli

Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.

Heebrealastele 13:2

See on vihje Aabrahamile ja Saarale, kes osutasid külalislahkust võõrastele ränduritele, kes olid Jumal ja kaks inglit, samuti ka Lotile, kes kaitses kaht samasugusust võõrast kambavägistamise eest, kui nad külastasid Soodomat.

Kogudusetelk - 17. juuli

Jeesus ütles neile: "Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi."

Johannese evangeelium 6:35

Üks poliitiliselt korrektne gei- ja lesbikogudus solvus minu jutluse peale, mille ma pidasin selle Johannese evangeeliumi kirjakoha üle, milles Jeesus pakub oma ihu lunastuse ja elu leivaks. Hiljem sai sellest peatükk "Vastu võttev kehastus" (Welcoming Embodiment) minu raamatus "Tulge koju!" (Come Home!). Oli neid, kellele ei meeldinud Kristuse jutt. Oli neid, kellele ei meeldinud selle ilmne eksklusiivsus. Oli neid, kellele ei meeldinud, et Jeesus oli meessoost.

Kogudusetelk - 12. juuli

Ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu.

2. Moosese 16:2

Muidugi, meie ei teeks kunagi midagi sellist!

Meie kogukonna juhtide läbipõlemise peamine põhjus on see, et me ei toeta neid. Nad kuulevad meist, kui me oleme vihased, tüdinud või ebamääraselt rahulolematud nende või nende organisatsioonide tööga. Nad vaevalt kuulevad meist, kui me oleme õnnelikud või tänulikud või lihtsalt rahul nende jõupingutustega. Sageli me peame head loomulikuks.

Kogudusetelk - 09. juuli

Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!

Galaatlastele 5:13

Järgimaks 14. salmis tsiteeritud käsku „armastada ligimest nagu iseennast“ ei saa galaatlased oma vabaduses olla vastutustundetud või tundetud üksteise vastu. „Üksteise teenijateks“ saamine tähendab teise vajaduste ülemaks seadmist enda omadest.

Kogudusetelk - 06. juuli

Kui armsad on sinu hooned,
Issand Sebaot!
Issanda õuesid igatseb
ja ihaldab mu hing;
mu süda ja mu ihu
hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.

Psalm 84:2-3

Läbi kogu Piibli muutub Jahve elupaiga mõistmine: tabernaaklist templini; loomisest usklike osaduskonnani. Kuigi juba varem kogetud, on see äratundmine iseloomulik 84ndale psalmile. See on armas tunne, mis tekitab igatsust ja rõõmu. „Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal!“ (84:4). Õnnelik elupaik, mis annab palvele väge ja võtab selle vastu.