kogudusetelk

Kogudusetelk - 11. juuli

Siis ütles Jeesus talle: "Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!"

Matteuse 4:10

Neljakümnepäevasel kõrbeteekonnal Jumala riigi poole kiusati Jeesust nagu iisraellasi nende neljakümneaastasel kõrberännakul Tõotatud maa poole: teenida midagi muud peale Jumala.

Kogudusetelk - 10. juuli

Kui rahvas nägi, et Mooses viivitas mäelt tulekuga, siis rahvas kogunes Aaroni ümber ja ütles temale: "Võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes tõi meid Egiptusemaalt välja!"

2. Moosese 32:1

Kui kiiresti me unustame! Siinai mäe jalamil pärast kümmet nuhtlust, Egiptusest pääsemist ja Punasest merest läbiminekut oleks Mooses väärinud veidi suuremat austust, Jahvest rääkimata.

Kogudusetelk - 08. juuli

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!

Galaatalastele 5:1

See kirjakoht muutus minu jaoks igaveseks, kui pastor Tari Lennon jutlustas selle üle eri usundite ühisel teenistusel inimõigust eest, mis peeti Los Angelese Kreeka Teatris, et väljendada usulist vastuseisu geivastasele initsiatiivile California 1978. aasta valimistel. Ma ei suutnud lugeda seda teksti, nägemata tema vaimustatud esitust 1500 inimese ees, kes istusid vabaõhu-amfiteatris.

Kogudusetelk - 07. juuli

Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.

1. Peetruse kiri 2:4-5

Ühe minu sõbra koguduse jumalateenistuse tõsine vorm pani teda lapsena arvama, et urnitaolised küünlajalad kirikus olid täidetud endiste koguduseliikmete tuhaga! Minu jaoks oli see kirik pühaliku rõõmu paik. Selle vitraažid heitsid vikerkaari rahva peale, selle punastelt telliskiviseintelt kajaasid isegi vaikuses väljendusrikkad jutlused õiglusest.

Kogudusetelk - 27. juuli

„Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat."

Matteuse 4:7

Kurat ahvatles Jeesust oma eluga riskima, et Jumal saaks tulla teda päästma. Jeesusel polnud midagi tõestada. Ta ei tahtnud Jumala kannatlikkust proovile panna tobeda tembuga nagu „pühakoja harjalt“ alla hüppamine (4:5).

Kogudusetelk - 21.juuli

Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Roomlastele 8:14

Juhtides spirituaalsuse osa AIDSi tugiisikute koolitusprogrammis, oli mul eesmärgiks aidata vabatahtlikke mõista, mis on spirituaalsus. Enamasti oli neil eelarvamuslik kujutlus spirituaalsusest kui dogmast ja hukkamõistust, mõnele oli see tüütu.

Kogudusetelk - 15. juuli

Iisraeli lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid: "Kes annaks meile liha süüa? Meil on meeles kala, mida me sõime Egiptuses muidu, kurgid, melonid, laugud, sibulad ja küüslaugud. Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest. Meie silme ees on ainult see manna!"

4. Moosese raamat 11:4-6

Eks meiegi vist tüdineks mannast.

Need meist, kes on kapist välja tulekuks palju ohverdanud – loobunud abikaasast, lastest, vanematest, kodust, pärandusest või töökohast – võivad muidugi mõelda, kas seda tasus teha. Me võime nostalgiliselt meenutada luksust, mida võisime endale lubada kapis olles, nii nagu iisraellased meenutasid hardalt oma orjaaega. Me võime tunda end üksildasena või vaesena või tööga alarakendatuna.

Kogudusetelk - 01. juuli

Siis pilv kattis kogudusetelgi ja Issanda auhiilgus täitis elamu. [---] Ja kõigil oma rännakuil läksid Iisraeli lapsed teele alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis.

2. Moosese raamat 40:34,36

Kogudusetelk (tabernaakel) oli telgitaoline kaasaskantav Iisraeli Jumala Jahve pühamu. Jumalateenistus oli tõesti liikuv pidu, sest Jahve juhatas iisraellasi, kes olid alles vabanenud Egiptuse orjusest, tõtatud maale. Jumal juhatas neid pilvega päeval ja tulesambaga öösel.