Publitsistika

Jaan Lahe: Evangeelium täisealiseks saanud maailmas

Teoloogiadoktor Jaan Lahe kritiseerib 2009. aasta sügisesel kirikukogul vastu võetud deklaratsiooni "Suhtumisest homoseksuaalsesse käitumisse kirikutes ja kirikuteosadusest", mis mõistab hukkka homoseksuaalsete paaride kooselu kirikliku õnnistamise. Jaan Lahe seab küsimärgi alla luterliku kiriku deklaratsioonis ja selles tsiteeritud Eesti Kirikute Nõukogu 2008. a seisukohavõtus toodud väited: 1) homoseksuaalsust käsitletakse nii Vanas kui ka Uues Testamendis negatiivses valguses; 2) pühakirjatraditsiooni ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalset praktikat heakskiitvas valguses; 3) homoseksuaalsus on Piibli järgi patt.