Kogudusetelk - 18. juuli

Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.

Heebrealastele 13:2

See on vihje Aabrahamile ja Saarale, kes osutasid külalislahkust võõrastele ränduritele, kes olid Jumal ja kaks inglit, samuti ka Lotile, kes kaitses kaht samasugusust võõrast kambavägistamise eest, kui nad külastasid Soodomat.

On kristlasi, kes on osutanud meile kui võõrastele külalislahkust ning mõistnud meie pühadust. On teisi kristlasi, kes pole olnud külalislahked nagu Soodoma elanikud oma soovis meid vaimselt alandada.

On lesbisid ja geisid, kes on meie usulisi geirühmi ja kogudusi vastu võtnud oma kogukondadesse, kinnitades meie väärtust. On teisi lesbisid ja geisid, kes pole olnud külalislahked, kes on meid ignoreerinud, soovides, et me lahkuks või isegi väljendanud vaenulikkust.

Külalislahkus muudab kõik. Meie kultuuris peetakse seda vaid viisakuseks, kuid külalislahkus oli elutähtis voorus muistsele rahvale, kes telkis kõrbes; nii nagu tänapäevalgi Lähis-Idas. Kui kirikus ning lesbi- ja geikogukonnas oldaks külalislahkemad, saaksid mõlemad uut jõudu ja peaks vähem kartma tuld ning väävlit.

Innusta mind osutama külalislahkust, mida ma soovin, et mulle osutataks, Vaim, kes elad meie telgis.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994