Kogudusetelk - 02. juuli

 Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, [---] siis ta läks sisse [---] iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse.

Heebrealastele 9:11-12

Kristuses me teenime Jumalat „suures ja täiuslikus“ telgis ehk tabernaaklis. Kristus on ühtaegu nii ülempreester kui ka lõplik lepitusohver, kes laseb meid Jumala rüppe. Kaunid võlvitud katedraalide laed vaid loodavad meile meenutada seda suuremat ja täiuslikumat telki. Nende armulauda pühitsevad preestrid üksnes taasesitavad ohvrit, mille Kristus on kord toonud meie kõikide eest, nii preestri kui ka ohvrina.

Mahatma Gandhi ütles, et meist endist sõltub, kas me saame midagi katedraalidesse või kirikutesse minemisest. Kiriku halb suhtumine meie vastu võib tekitada meie halva suhtumise, piirates meie vastuvõtuvõimet. Kuid Jumal on andnud alternatiivse tabernaakli, nagu Gandhi kirjutas, „Kirikud, mošeed ja templid, mis kannavad nii palju silmakirjalikkust ja tüssamist ja tõukavad välja kõige vaesemad, tunduvad vaid kui Jumala ja jumalateenistuse üle irvitamine, kui inimene näeb ääretu sinitaeva all igavesti uuendatud pühakoda, mis kutsub meid kõiki tõelisele jumalateenistusele.“ (Mohan-M-al-a (Gandhi Roosipärg), koostanud R. K. Prabhv (Ahmedabad, India: Navajivah Publishing, 1949). Lk 44).

Aita mul Sind leida, Jumal, ükskõik millises kogudusetelgis ma teenin.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994