Kogudusetelk - 29. juuli

Seepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal, karjaste kohta, kes karjatavad mu rahvast, nõnda: Te olete mu lambad pillutanud ja ära ajanud ega ole vaadanud nende järele. Vaata, ma nuhtlen teid teie pahategude pärast, ütleb Issand.

Jeremija 23:2

AIDSi sureva poja ema kutsus mind endale appi. Ta ei saanud pöörduda oma vaimuliku poole tema geivastaste jutluste tõttu. Ta ei julgenud kellelegi rääkida, kõige vähem oma väikeses linnas. Teine ema, kelle poeg suri AIDSi, oli kohkunud, kui tema pastor kuulutas matusel, et tema poeg koos vanematega lähevad põrgusse. Nüüd on temast saanud meie õiguste eest võitleja.

Need „pastorid“ pole midagi muud, kui „karjased“, kes tahavad meid ära aja ja keelduvad vaatamast meie järele. Me teame ka teisi.

Jeremija raamatus lubab Jumal nuhelda selliseid karjaseid. Jumal lubab ka ise kokku koguda Jumala karja jäägid. Kristlastele on see vihje Jeesusele, kes on „hea karjane“, kes jätab oma elu lammase eest (Jh 10:11), juhtides ka lambaid, „kes ei ole sellest tarast“ (Jh 10:16).

Viimaks lubab Jumal: „Ja ma sean neile karjased ning nood karjatavad neid; siis
nad enam ei ehmu ega karda, ja ühtegi neist ei jää vajaka.“ (Jr 23:4)

Me palvetame lammaste eest, kes on laial pillutatud ja ära aetud, et nad võiksid pöörduda tagasi sinu juurde, Hea Karjane.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994