leping

Leping - 12. aprill

„Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid
päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma
Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen
neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.“

Jeremia 31:33

Meie kogukonna puhul hämmastab mind, kuidas pundil pealtnäha väljaspool seadusi olijatel on oma seadused, mis on meie sees ja mis juhivad meie käitumist. Jah, on ka erandeid, kuid inimesed, kes on „kurjategijad“ pooltes Ühendriikides ja kuulutatud „ketseriteks“ suures osas kristlaskonnas, käituvad päris hästi.

Leping - 10. aprill

Te peate oma eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks.

1. Moosese raamat 17:11

Aabrahami ja Saara järeltulijate ainulaadse lepingu märgiks, nagu uskusid heebrealased, tuli mehed ümber lõigata. Naised ei olnud ümber lõigatud, ehkki mõned teised kultuurid ja religioonid seda nõudsid.

Leping - 09. aprill

"Kui Jumal on minuga ... kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist."

1. Moosese raamat 28:20,22

Oh-jah, hakkab peale.

Leping - 08. aprill

Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles: "Vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde ja seisab siin ning hüüab Issanda, oma Jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidalitõve.“

2. Kuningate raamat 5:11

Naaman pahandab, et prohvet Eliisa lihtsalt saatis sõnumitooja, kes soovitas tal end pesta seitse korda Jordani jõe vees, et paraneda nahahaigusest. Miks ta ei viibutanud võlukeppi, imestab Naaman. Tema teenijad ütlevad, et kui Naaman oleks pidanud tegema midagi ebatavalist, oleks ta seda teinud, ning veenavad teda järgima lihtsaid juhiseid. „Tema ihu paranes väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks,“ (5:14) ütleb pühakiri.

Leping - 06. aprill

Ja kui Taavet oli kõneluse Sauliga lõpetanud, siis oli Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. ... Ja Joonatan tegi Taavetiga liidu, sest ta armastas teda nagu oma hinge.

1. Saamueli raamat 18:1,3

Paljud meist tunnevad ära kogemuse, mis seob hinged ühte. Leping, mille tegid Joonatan ja Taavet teineteisega, lihtsalt pühitseb juba olemasolevat tegelikkust.

Leping - 03. aprill

"See olen mina! Vaata, mu leping sinuga on,
et sina saad paljude rahvaste isaks.
Sinu nime ei hüüta siis enam Aabramiks,
vaid su nimi olgu Aabraham,
sest ma teen sind paljude rahvaste isaks!“

1. Moosese raamat 4:5

 

Leping - 02. aprill

Ja Issand pani Kainile märgi, et leidja teda maha ei lööks.

1. Moosese raamat 4:15

 Jumal põlgas vägivalda erinevuste ja arvete klaarimise viisina. Seepärast pakkus Jumal Kainile kaitset pärast seda, kui ta oli tapnud oma venna Aabeli, ähvardades „seitsmekordse kättemaksuga“ igaüht, kes tapab Kaini. See peaks panema mõtlema iga ühiskonda, kes teostab hukkamisi.

Leping - 01. aprill

„Kui pilvedes on vikerkaar,
siis ma vaatan seda
ja mõtlen igavesele lepingule
Jumala ja iga elava hinge vahel
maa peal olevas kõiges lihas."

1. Moosese 9:16

Pärast veeuputuse hävingut andis Jumal mitmevärvilise vikerkaare relvarahu märgiks. Vibu ja nool olid iidsed relvad ja taevasse külili pandud vibu sümboolne mõte oli viide relvade mahapanekule Jumala poolt. Mitte iialgi ei hävita enam Jumal "kõike liha maa peal".

Leping - 30. aprill

 Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! Ärge kustutage Vaimu. [---] Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!

1. tessalooniklastele 5:16-1,23

Lesbide ja geide karismaatiline kirik, mis on võtnud oma nimeks arameakeelse palve „Meie Issand, tule!“ (Maranatha) kutsus mind veetma nädalavahetust. Ma tundsin sügavat rahu õhtuse palvekoosoleku ajal, hellitatuna rütmilisest alatoonist, mis tekkis sosistatud kinnitustest „jah, Jeesus,“ „tänu, Jeesus“ igaühe palvele. Hiljem tekkis ühel see, mida nad nimetasid „pühaks itsituseks.“

Leping - 29. aprill

Sinu lepinguvere pärast
ma vabastan su vangid august,
kus pole vett.
Pöörduge tagasi turvapaika,
lootusrikkad vangid.

Sakarja 9:12

Ülemaalisel kirikukongressil toimunud debati ajal osutas üks delegaat vastuolule kiriku poolt lubatud geide ja lesbide „tervitamisele“ oma liikmetena samal ajal meid ordineeritud juhtidena ära tõugates. Kuna kõigil liikmetel on õigus olla ordineeritud ametis, küsis delegaat, kas siis on kaks liikmeskonna kategooriat.