leping

Leping - 21. aprill

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele.

Roomlastele 5:1-2

„Sellele armule, milles me seisame.“

„Siin ma seisan,“ oli Martin Lutheri kuulutus Jumala armust vastuseks kõigile, talupoegadest paavstini, kes teda ägedalt ründasid kriitika, hukkamõistu, kirikust välja heitmise ja tapmisähvardustega.

Leping - 26. aprill

Otsekui trööstiks teid ema,
nõnda trööstin ma teid.

Jesaja 66:13

Täna ma soovin, et mu ema ei oleks mitme tuhande miili kaugusel. Ma tahaksin istuda temaga majatrepil ja rääkida oma äsjastest raskustest. Ma tean, et tal pole lahendusi, kuid võimalus talle rääkida kuidagi ikka aitaks.

Leping - 25. aprill

Otsekui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta on oma laialipillatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud pilvisel ja pimedal päeval.

Hesekiel 34:12

Nagu kadunud lammas Jeesuse hilisemas tähendamissõnas (Matteuse 18:12) ja Jeesus, kes otsib „lambaid, kes ei ole sellest tarast“ (Johannese 10:16), kirjeldab Hesekiel Jumalat otsimas oma armsaid nagu karjane otsib omi.

Leping - 22. aprill

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

2. korintlastele 5:17

Kui sul on uus armastus, siis maailm muutub. Sõbrale, kes armus, näis maailm rohkem armastavat. Sõber, kes leidis korteri, nautis suuremat kuuluvusetunnet oma linnas. Sõber, kes avastas fotograafia, märkas oma linnaosa varjatud ilu.

Leping - 20. aprill

 

Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks.

Efeslastele 2:4

Ühel päeval seda kirjakohta hommikupalve ajal lugedes taipasin, et Jumal on mind tõesti teinud elavaks koos Kristusega – ilma Kristuseta poleks mu elul suurt mõtet ja enamust minu elu pühakutest poleks selles.

Leping - 19. aprill

Sest kui pärand tuleks Seaduse alusel, siis see ei tuleks enam tõotuse alusel; Jumal on aga Aabrahamile armu osutanud tõotusega.

Galaatlastele 3:18

Üks sõber helistas õhtul hilja ja palus enda juurde tulla. Kohale jõudes leidsin ta läbipekstuna ja verisena. Tema perfektsionistist kallim oli teda jälle peksnud tema ilmsete puuduste pärast. Algul paljutõotavana tundunud suhe oli muutunud õuduseks.

Leping - 17. aprill

Sest teie ustavus on nagu hommikune pilv, nagu varakult haihtuv kaste. [---] Sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver; Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid.

Hoosea 6:4,6

Üks psühholoog avaldas kunagi arvamust, et meie sugutung võib tegelikult olla emotsionaalne tung. See võib selgitada, miks mõned eelistavad emotsionaalseid suhteid seksuaalsetele. See võib ka selgitada, miks teised, taipamata, et neil on suurem nälg tunnete kui seksi järele, on segaduses, kui seksuaalvahekorrad ei paku rahuldust.

Leping - 16. aprill

„Vaata, Jumal on mu pääste! Ma olen julge ega karda.“

Jesaja 12:2

Üks gei kirikuliige rääkis mulle, kuidas teda häiris tõdemus, et suurem osa sellest, mida ta oma elus on teinud, on olnud ajendatud hirmust. Teiste heakskiit, rahaline ja füüsiline ebakindlus, tervis, üksinda või suhtes olemine, seksuaalne sobivus, töösuhted – kõik see tekitab hirmu ja me võime leida end sibamas elu koos püsimise nimel.

Leping - 15. aprill

Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Heebrealastele 4:15-16

Kui meie suhtumisel vaimulikku on mingi tähendus, siis on Jeesus täiuslik ja täiuslik kuulaja. Kuid „täiuslik kuulaja“ on tavaliselt see, keda Henri Nouwen nimetab „haavatud aitajaks“. Kui sul on läinud suhted sassi, kas ei lähe sa siis arvatavasti samasuguste probleemidega inimese juurde? Kui sõltuvuskäitumine võtab sinu parema osa, kas ei lähe sa siis arvatavasti 12 sammu koosolekule teistega, kes paranevad samast käitumisest?

Leping - 13. aprill

"Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!"

1. Moosese raamat 22:8

Jumal kutsus Aabrahami ohverdama altaril oma ainust, kaua oodatud pärijat. Aabraham on kahetsedes nõus. Kuid see on Jumala tahte täitmise proov ja nii tema kui Iisak päästetakse Jumala antud alternatiivse ohvri, põõsastesse peidetud jäära abil.