passioon

Passioon - 03. märts

Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest?
Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest?
Kui ma astuksin taevasse,
siis oled sina seal;
kui ma teeksin endale aseme surmavalda,
vaata, sina oled seal!

Psalm 139:7-8

Kui ma saavutan seksuaalse ekstaasi kõrgpunkti, oled sa seal. Kui ma teen oma aseme kappi, oled sa seal. Kui ma teen oma aseme sundkäitumisse, oled sa seal.

Passioon - 02. märts

Sest armastus on tugev nagu surm,
armukadedus julm nagu surmavald.
Selle lõõsk on tulelõõsk,
selle leegid Issanda leegid.
Armastust ei suuda
kustutada suured veed
ega uputada jõed.

Ülemlaul 8:6-7

Teoloog Carter Heyward on öelnud, et naised, geid ja lesbid pole pealiini kirikutes vastuvõetavad, sest me esindame kirge (passion – inglise keeles nii kannatus kui ka kirg) kristlastele, kes on muutunud usuasjades kiretuks. „Džentelmen Jumal“ (nagu ta ütleb), keda nad teenivad, on ambivalentne meie kirikus olemise asjus: liiga viisakas, et meid välja visata, kuid tunneb piinlikkust meie tugevate tunnete suhtes õigluse ja armastuse asjus.

Passioon - 31. märts

Ja Jeesus vastas neile: "Olgu teil usku Jumalasse! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: "Kerki ja kukuta end merre!" ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!

Markuse evangeelium 11:22-24

Passioon - 29. märts

Jeesus nuttis. Siis juudid ütlesid: "Vaata, kuidas ta teda armastas!" Aga mõned nende seast ütlesid: "Kas see, kes on avanud pimeda silmad, ei oleks suutnud teha, et ka tema poleks surnud?"

Johannese evangeelium 11:35-37

Meie oleme ka soovinud, et meie armastuse kirg ärataks üles surnud kallima või sõbra, nagu Jeesuse armastus äratas üles Laatsaruse. Meie ka tunneme Jeesuse armastust nende vastu, kes põevad eluohtlikke haigusi. Ja meie ka imestame, miks Jeesus ei saa ära hoida nende surma, keda me väga armastame.

Passioon - 26. märts

Otsekui õunapuu metsa puude keskel,
nõnda on mu kallim noorte meeste keskel.
Tema varjus ma igatsen istuda
ja tema vili on mu suulaele magus.
Ülemlaul 2:3
Su rinnad on ju viinapuukobarate sarnased
ja su hingeõhk on nagu õunte lõhn!
Sinu suulagi on nagu parim vein,
mis varmalt läheb mu kallima sisse,
ja mida voolavad uinuvad huuled!
Ülemlaul 7:9-10
 
Nii nagu religioon on teinud vaimulikkuse ja armastuse kehatuks, nii on ka mõned tõlgendajad vaimulikustanud selle meelelise ühenduse armastajate vahel. Ehk ei ole nad kunagi tundnud kallimat, kelle „vili on magus“ või suudlused „nagu parim vein“.

Passioon - 20. märts

Siis ütlesid naised Noomile: "Kiidetud olgu Issand, kes täna ei jätnud sind lunastajata! Saagu ta nimi kuulsaks Iisraelis! Saagu ta sulle hingejahutajaks ja toitjaks su vanas eas, sest su minia, kes sind armastab, on ta sünnitanud, tema, kes sulle on parem kui seitse poega!"

Rutt 4:14-15

Ruti ja Noomi lugu on Piibli Thelma ja Louise ilma vägivallata. Nagu ütleb lesbiteoloog Mary Hunt raamatus „Raevukas hellus“ (Fierce Tenderness), on naised pidanud ühte hoidma, et üle elada patriarhaadi sepitsused. Taoline kirglik sõprus võib õpetada meile kõigile ellujäämistaktikaid.

Passioon - 19. märts

...nad suudlesid teineteist ja nutsid üheskoos, Taavet kõige rohkem.

1.Saamueli 20:41

„Naiste armastusest imelisem oli su armastus minu vastu“ (2. Saamueli 1:26), ütles Taavet väljendusrikkalt pärast Joonatani surmast teada saamist. Taavet ja Joonatan ei häbenenud oma kirge teineteise vastu, ei sõpradena ega kallimatena. Nad näitasid füüsiliselt oma armastust suudeldes ja nuttes - kaks asja, mida „tõelised mehed“ tänapäeval häbenevad teha.

Passioon - 17. märts

Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!

Matteuse 5:44-45

Püha Patrick oli inglise noormees, kelle iirlased orjaks viisid. Kui ta jälle vabaks sai, läks ta tagasi Iirimaale evangeeliumi kuulutama, pöörates kähku kogu rahva.

Passioon - 05. märts

Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.

1. Johannese 4:18

Ahistava intiimsuhte ohver on alati hirmul. Kas vanema-lapse või kallima-kallima puhul - kui on tegemist verbaalse või füüsilise ahistamisega, võib küsida nii, nagu laulab Tina Turner oma kogemusest: „Mis on armastusel sellega pistmist?“

Passioon - 16. märts

Ja Jaakob teenis Raaheli pärast seitse aastat, ja need olid tema silmis nagu üksikud päevad, sellepärast et ta teda armastas.

1.Moosese 29:20

Üks geisõber rääkis mulle, et kunagi käis ta baarides otsimas kolme K-d (kähku, kergelt ja kohe). Kuigi enamus meist pole sama avameelsed, tunnistavad paljud, et nad on endale õiget meest või naist otsides olnud õige mehe või naisega selleks korraks.