passioon

Passioon - 15. märts

Ja Deliila ütles temale: "Kuidas sa võid öelda: Ma armastan sind, kui su süda ei ole minu juures? Juba kolm korda oled sa mind narrinud ega ole mulle avaldanud, kus su suur jõud on."

Kohtumõistjate 16:15

Naudingut tekitav kirg võib meid viia allakäigule, mille lõpp on naudingust kaugel. Sõltuvused, ebaterved suhted ja sundkäitumised, mis meid alul võivad ära petta, ilmutavad viimaks oma ebajumalikku olemust. Kuna ilmutus tuleb kõigepealt neile, kes meist hoolivad, tuleb meile kuulata nende iga hoiatust. Samuti on oluline anda häiret, nähes seda teiste juures.

Passioon - 14. märts

Ja Saara naeris iseeneses ja mõtles: "Nüüd, kui ma olen vanaks jäänud, peaks mul veel himu olema! Ja ka mu isand on vana."

1. Moosese 18:12

Saara naeris, sest ta oli just pealt kuulnud ennustust sellest, et vaatamata vanusele saavad tema ja Aabraham poja ning kasvatavad ta üles. Abielupaar oli võõrustanud kolme tundmatut, teadmata, et nad olid vastu võtnud Jumalat ja kahte inglit. Vastuseks tema naerule ütles Jumal: „Kas peaks Issandal midagi olema võimatu?“

Passioon - 13. märts

Kui keegi annaks armastuse eest kõik oma koja vara, oleks ta tõesti naeruväärne!

Ülemlaul 8:7

Mõni meist on üritanud osta armastust, kas siis üheks ööks või kogu eluks. Kuid armastus on Vaimu töö, pooljuhuslik armuand, mida me ei saa ei nõuda ega eeldada.

Passioon - 12. märts

Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?" Seadusetundja ütles: "See, kes tema peale halastas." Jeesus ütles talle: "Siis mine ja tee sina nõndasamuti!"

Luuka 10:36-37

Jeesus avardas heebrea arusaama ligimese armastamisest. Lõppjärelduses loole halastajast samaarlasest, kes aitas läbipekstud meest tee peal, osutus ligimeseks see, kes läks nii lähedale, et teda liigutas röövitud mehe abitus. Usutegelased selles loos – preester ja leviit – vältisid seda, ilmselt seetõttu, et kartsid osutuda rituaalselt ebapuhtaiks. See oli samaarlane, segarahvuse ja mitteortodoksse usulahu liige, kes näitas üles kaastunnet.

Passioon - 11. märts

Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin
ja kui ma oma ihu annaksin põletada,
aga mul ei oleks armastust,
siis ma ei saavutaks midagi.

1. Korintlastele 3:13

Ükskõik, kui palju me ohverdaksime, mistahes hea eesmärgi – isegi õigluse nimel – kui me teeksime seda ilma armastuseta, „ei saavutaks midagi.“

Passioon - 10. märts

Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!

Aamos 5:24
 
Prohvet Aamos kuulutas, et Jumal eelistas õigust ja õiglust lauludele ja ohverdustele, tuletades oma rahvale meelde nende kõrbeteekonnal, et ohvriannid pole hädavajalikud ligipääsuks Jahvele.

Passioon - 09. märts

Ja mu rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes: "Rahu, rahu!", kuigi rahu ei ole.

Jeremia 6:14

„Vaat kui tubli tüdruk!“ Selline „lohutus“ ajab raevu võimupositsioonilt kuulduna, kõlades sama õõnsalt kui kuulutus „Rahu, rahu“, kui rahu ei ole.

Passioon - 07. märts

Tarkade sõnad, mida rahulikult kuuldakse, on paremad kui valitseja karjumine alpide seas.

Koguja 9:17

Usulise fundamentalismi juhtkuju esines Phil Donahue jutusaates, astudes välja kaabeltelevisiooni jaoks vändatud gei seebiooperi vastu. See mees käitus vastiku, ülbe demagoogina, kes karjus temast palju tasasema vastasleeri peale.

Passioon - 08. märts

Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel.

Jesaja 42:1

Iisrael pidas ennast Jumala sulaseks, kes kuulutab Jahve õiglust kõigile rahvastele. Kirik pidas Jeesust selleks sulaseks, kes kuulutab Jumala riiki, mis ei tunne piire. Need äratundmised olid nii nende kannatuse põhjus kui ka tagajärg. Meiegi kannatame kui geid ja lesbid ning gei- ja lesbikristlased. Meiegi kannatus juhatab meid vaimulikule äratundmisele. Jumal ei ole ainult heteroinimeste Jumal.

Passioon - 04. märts

Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? … Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Roomlastele 8:31, 37-38

Nii palju inimesi on meie vastu. Ja nii palju asju! Homofoobia. Heteroseksism. Seksism. AIDS. Vähk. Kapid. Valitsejad. Eelarvamused. Vastupanu. Võim. Hierarhia. Vihkamine.