passioon

Passioon - 06. märts

Kui keegi ütleb: "Mina armastan Jumalat", ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.

1. Johannese 4:20

Kergem tundub olevat armastada kedagi, keda sa ei näe, kui venda või õde, kelle nõrkuste ja vigadega sul tuleb iga päev elada. Mõnikord teeme me Jumalast kujuteldava sõbra, kelle iseloomu ja käitumise üle on meil täielik kontroll - oma lemmikjumala. Vendi ja õdesid, nii oma peres kui ka kirikus või maailmas, ei saa me nii kergesti juhtida.

Passioon - 30. märts

Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.

Matteuse 16:25

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.

Johannese evangeelium 12:24

„Teie elu on koos Kristusega Jumalas,“ ütleb kiri koloslastele (3:3). Jumal on „meid koos temaga üles äratanud,“ kuulutab kiri efeslastele (2:5).

Passioon - 28. märts

Siis ta astus voodisse, heitis lapse peale, pani oma suu tema suu peale, oma silmad tema silmade peale ja oma käed tema käte peale; ja kui ta tema peal lamas, siis soojenes lapse ihu.

2. Kuningate 4:34

Passioon - 27. märts

Aga Jeesus ütles talle: "Juudas, kas sa annad Inimese Poja suudlusega ära?

Luuka 22:48

Juuda lugu võib nimetada eksinud kire looks. Pärimuse kohaselt tahtis ta, et Jeesus oleks poliitiline Messias. Kuigi Jeesus oli kindlasti teadlik oma vaimuliku revolutsiooni poliitilistest tagajärgedest, tõrkus ta hakkamast revolutsionääriks ja sõjasangariks.

Passioon - 25. märts

"Igaüks paneb esmalt lauale hea veini, ja kui juba küllalt on joodud, lahjema; sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles."

Johannese 2:10

See, et Jeesus varustab veiniga pulmapidu Kaanas, on vastuolus sünge pildiga temast, mis on paljudel meist Jeesusese kohta. Et see vein on parem kui vein, mis võõrustajatel otsa sai, hämmastab meid vähem – tol veinil oli ju jumalik päritolu. Siiski võib meid üllatada jumalike vägede kasutamine millegi nii tühise tarbeks.

Passioon - 24. märts

 

Üks ta jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas.

Johannese 13:23

Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast.

Johannese 12:3

Iga kord, kui tuleb välja uus piiblitõlge, tundub Jeesuse armastatud jünger liikuvat Jeesusest kaugemale! King James’i Version’is oli ta „nõjatumas Jeesuse rüppe“ (leaning on Jesus’ bosom). Revised Standard Version’is on ta „Jeesuse rinna lähedal“ (close to Jesus’ breast). New Revised Standard Version’is on ta „lebamas Jeesuse kõrval“ (reclining next to Jesus).

Passioon - 23. märts

Heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud.

Psalm 85:11

Unistused kütavad kirgi. Neil, kes on unustanud unistamise, saab kütus otsa. Pühakiri võib taas ergutada meie unistusi, seega taastades meie kire.

Psalmisti unistus Jumala heldusest kohtamas tõde täidab Jumala armastuse ja meie usu lootuse. Psalmisti unistus Jumala õigusest suudlemas maailma rahu, nii et kedagi pole õigusest ilma jäetud, täidab jumaliku ja inimliku lootuse.

Passioon - 22. märts

Ja Taavet tantsis kõigest väest Issanda ees; Taavet oli riietatud ainult linasesse õlarüüsse.

2. Saamueli 5:14

Ilmselt on meil meeles mõni meeleline kogemus, mis pani meid tantsima. Ja tõenäoliselt mäletame ka mõnda poliitilist võitu, mis pani meie jalad liikuma. Kuid arvatavasti üksnes karismaatikud ja nelipühilased meie seas võivad meenutada usulist kogemust, mis oli tantsimise põhjus.

Passioon - 21. märts

Iisraelis lakkasid olemast põldurid, lakkasid, kuni tõusin mina, Deboora, tõusin kui Iisraeli ema.

Kohtumõistjate 5:7

Deboora laul, millest see kirjakoht on võetud, on tõenäoliselt Piibli kõige vanem osa. Enne kuningaid valitsesid Iisraeli kohtumõistjad. Tõsiasi, et Deboora oli kohumõistja, lubab arvata, et Iisraeli usk ei pruukinud alati olla niivõrd meestekeskne kui hiljem.

Passioon - 18. märts

Siis Sauli viha süttis põlema Joonatani vastu ja ta ütles temale: "Sina vastuhakkaja värdjas! Kas ma ei tea, et sa oled valinud Iisai poja häbiks enesele ja häbiks oma ema häbemele!

1. Saamueli 20:30

Deliila kasutas ära Simsoni saladust tema hävitamiseks. Kuningas Saul kasutas ära oma poja Joonatani kirglikku armastust Taaveti vastu („Iisai poeg“) tema solvamiseks ja tegi seda, et solvata ka Joonatani ema.