vabastus

Vabastus - 04. juuni

Kui kaua sa, Issand, unustad mind hoopis,
kui kaua sa peidad oma palet mu eest?

Kuid mina loodan sinu helduse peale,
mu süda ilutseb sinu päästest.

Psalm 13:2,6

Olen kuulnud, et imikud nutavad vahel, kui nende vanemad lahkuvad, sest väikelapse piiratud tajus tähendab vanemate lahkumine nende surma.

Vabastus - 03. juuni

Inimeste kartmine paneb püünise,
aga kes loodab Issanda peale, on kaitstud.

Õpetussõnad 29:25

Ma kardan paljusid asju, kuid minu „kapist välja vedamine“ ei ole nende hulgas. Sellest, kui ma kapist välja tulin, on nii palju aega möödunud, et ma ei mäleta enam halvavat hirmu, mis mul oli selle ees, et keegi saab aru või kahtlustab midagi.

Vabastus - 27. juuni

Õhtul jääb nutt varaks,
kuid hommikul on hõiskamine.

Sina muutsid mu kaebuse
mulle ringtantsuks.

Psalm 30:6,12

Kui ma esimest korda kaalutlesin oma seksuaalsuse aktsepteerimist, olin ärevuses hilja õhtuni ning mõtlesin selle mõjust minu hingele. Järgmisel hommikul tundsin end kindlamana oma vabaduses.

Vabastus - 26. juuni

Siis naisprohvet Mirjam, Aaroni õde, võttis trummi kätte, ja kõik naised käisid tema järel trummidega ja ringtantsu tantsides.

Ja Mirjam laulis neile:
"Laulge Issandale,
sest tema on Ülikõrge,
hobused ja ratsanikud
heitis ta merre!"

2. Moosese raamat: 15, 20-21

Vabastus - 24. juuni

"Inimesepoeg, kas need luud peaksid saama elavaks?"

Hesekiel 37:3

Geist koguduse töötegija pani teadetetahvlile kuulutuse, millelt võis lugeda: „Igaüks, kes ei usu surnute ülestõusmisse, peaks olema siin tööpäeva lõpus.“ See on tõsi, sageli me muutume elavaks, jättes seljataha oma tööväsimuse.

Vabastus - 14. juuni

„Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki!"

Markuse evangeelium 10:25

Nõelasilmaks hüüti üht Jeruusalemma linnamüüri väravat, mis oli nii väike, et koorem tuli kaameli seljast maha laadida, et ta sellest läbi mahuks. Jeesuse ajal (nagu tänapäevalgi) mõeldi, et rikkus võib vabastada inimese täitma oma kohustusi Jumala ees, kuid Jeesus ei olnud nii naiivne. Ta teadis, et rikkus teenib üsna kergesti meie madalamat loomust.

Vabastus - 10. juuni

Ja sündis, et niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi.

2. Moosese raamat 17:11-12

Kui ma juhatasin gei- ja lesbikristlaste retriiti, andis üks ärimees mulle oma visiitkaardi. Selle tagaküljele oli kleebitud lendava haneparve pilt ja ma küsisin, mida see tähendab. Ta ütles, et nende korporatsioon oli valinud selle oma koostöö sümboliks.

Vabastus - 05. juuni

Ja Issand ütles: "Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast; seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ... Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!"

2. Moosese raamat 3:7-8,10

Kõige rohkem kaebusi professionaalide kohta meditsiinis, vaimulikus ametis, teraapias, sotsiaaltöös ja poliitikas põhjustab nende emotsionaalse distantseeritus – osavõtmatus, mis paneb patsiente, koguduseliikmeid, kliente ja valijaid tundma, et neid ja nende kannatusi ei võeta kuulda. Me kisendame: „Hallo! On siin keegi?“

Vabastus - 02. juuni

Issand, ole mulle armuline,
sest ma olen nõrkenud!
Tee mind terveks, Issand,
sest mu luud-liikmed on jahmunud!
Mu hing on väga jahmunud.
Aga sina, Issand, kui kaua veel?

Psalm 6:3-4

Lesbi, vägistatud oma endise kallima poolt. Gei teismeline, välja aetud oma pere kodust. Gei, teel oma auto poole, mille ümber seisavad peksjad. Lesbi, kapist välja kistud töökohal. Gei, saab teada, et tema T-rakkude hulk on kahanenud. Lesbi, saab rinnavähi diagnoosi. Fundamentalistlik kristlane ja lesbi, „ära neetud“ pühakirjaga.

Vabastus - 01. juuni

Ja seejärel Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid vaaraole: "Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Lase mu rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle püha!"

2. Moosese raamat 5:1