Vabastus - 05. juuni

Ja Issand ütles: "Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast; seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ... Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!"

2. Moosese raamat 3:7-8,10

Kõige rohkem kaebusi professionaalide kohta meditsiinis, vaimulikus ametis, teraapias, sotsiaaltöös ja poliitikas põhjustab nende emotsionaalse distantseeritus – osavõtmatus, mis paneb patsiente, koguduseliikmeid, kliente ja valijaid tundma, et neid ja nende kannatusi ei võeta kuulda. Me kisendame: „Hallo! On siin keegi?“

Kusagil neis professionaalides on kaastunne, mis juhatas neid valima oma elukutset. Kuid püsimaks terve ja vältimaks läbipõlemist, on nad ehitanud müüri kaitseks liigrohke emotsionaalse valu vastu.

Jumal aga suudab taluda meie valu. Jumalal on võime tunda kõike nii, nagu meie seda tunneme. Seepärast tahab Jumal, et me tunneksime pigem naudingut kui valu, rõõmu kui kurbust. Siiski ei hülga Jumal meid vaatamata sellele, mida me tunneme. Selline kaastundlik samastumine on vabastuse esimene tegu.

Mooses kutsuti osalema Issanda vabastuses, kuid see tähendas ka osalemist jumalikus kaastundes, kannatuses koos rõhututega. Need meist, keda kannatus on muutnud tundetuks, võiks taasavastada meie kaastunde palvekojas.

Kõigeväeline Jumal, ava meie südamed teiste kisendamisele nii, nagu sinu süda on lahti meie kisendamisele.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994