Vabastus - 26. juuni

Siis naisprohvet Mirjam, Aaroni õde, võttis trummi kätte, ja kõik naised käisid tema järel trummidega ja ringtantsu tantsides.

Ja Mirjam laulis neile:
"Laulge Issandale,
sest tema on Ülikõrge,
hobused ja ratsanikud
heitis ta merre!"

2. Moosese raamat: 15, 20-21

Kui „Kreeklane Zorbase“ (Zorba the Greek) jutustaja palus Zorbast teda tantsima õpetada, oli see peategelase uue vabaduse kehastumine ehk inkarnatsioon. Olles kaotanud oma rahalise investeeringu, oli ta vaba lahkuma. Olles kaotanud vaimse investeeringu raamatusse, mida ta oli kavatsenud kirjutada Buddha kohta, oli ta vaba vastu võtma rohkem kehastunud vaimsust.

Mirjam juhatas naised tantsule, mis oli inspireeritud nende vabanemisest rõhumisest Egiptuse orjapõlves. Nad olid just üle Punase mere jõudnud kuivale maale ja vaatasid vetevooge kokku löövat üle Vaarao sõjaväe, kes oli neid jälitanud. Nüüd olid nad vabad ja oma teel tõotatud maale.

Jeesus teadis ka vabaduse tantsu. Johannese kristlikes tegudes, mida ei ole võetud Piiblisse, on kirja pandud Jeesuse üleskutse oma jüngritele pärast nende viimset ühist söömaaega: „Tantsigem“. Jüngrid tantsivad ringis ümber Jeesuse, lauldes vaheldumisi rõõmsat laulu. Jeesus laulis: “Au olgu sulle, Sõna!“ ja jüngrid laulsid „Aamen!“. Piibel kirjutab vaid, et nad laulsid rahulikult kiidulaulu. (Joseph Campbell, The Power of Myth.)

Tantsiv Jumal, õpeta meid järgima Mirjami tantsule! Õpeta meid tantsima meie vabastust meie naerus, armastuses, elus, laulus ja teenimises!

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994