vabastus

Vabastus - 10. juuni

Ja sündis, et niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi.

2. Moosese raamat 17:11-12

Kui ma juhatasin gei- ja lesbikristlaste retriiti, andis üks ärimees mulle oma visiitkaardi. Selle tagaküljele oli kleebitud lendava haneparve pilt ja ma küsisin, mida see tähendab. Ta ütles, et nende korporatsioon oli valinud selle oma koostöö sümboliks.

Vabastus - 16. juuni

Kas sinu meelest on hea,
et sa rõhud mind,
et sa põlgad oma kätetööd,
aga valgustad õelate nõupidamist?

Iiob 10:3

Vahel näib nagu Jumal oleks rõhuja. Iga meie vaenlastele antud võit ja iga mõttetu surm paneb tundma, et jumalasarnased jõud on tõusnud meie vastu.

Vabastus - 30. juuni

Paulus hüüdis aga valju häälega: "Ära tee enesele kurja, sest me kõik oleme siin!"

Apostlite teod 16:28

Paulus ja Siilas on läbi pekstud ja vangi pandud noore orjatari vabastamise pärast inimeste käest, kes kasutasid ära tema selgeltnägija võimeid. Keskööl olid nad palvetamas ja laulmas Jumalale, kui maavärin avas vanglauksed ja päästis valla kõik vangide ahelad. Vangivalvur ärkas. Teades, et põgeneda laskmise eest ootas teda surmanuhtlus, kavatses ta endalt ise elu võtta. Kuid Paulus hüüdis valju häälega kinnitamaks talle, et keegi polnud põgenenud.

Vabastus - 29. juuni

Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on saanud nurgakiviks.
Issanda käest on see tulnud,
see on imeasi meie silmis.

Psalm 118:22-23

Markuse evangeelium viitab sellele kirjakohale Jeesusest kõneldes (Mk 12:10). Psalmist otsib pääsu templisse ja väravavaht ütleb talle, et ainult väärilised võivad siseneda. Psalmist vastab, et Jumal on kinnitanud tema väärikust vabastades ta siis, kui teised teda ära tõukasid.

Vabastus - 28. juuni

"Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!

Markuse 11:9

Kui uhke päev! Siiski ka alanduse päev, sest Jeesus ratsutas Jeruusalemma eesli seljas ja teda tervitasid tavalised inimesed, mitte kohalikud ametnikud ja aukandjad. Kuid see oli aja täis saamise hetk (kairos), vaimne pöördepunkt. Ja see oli võrratu, kuidas Jeesus ütles usulistele fundamentalistidele, kes pidutsejate peale pahandasid: „Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama!" (Lk 19:40).

Vabastus - 25. juuni

See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Issanda pühana: oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena!

2. Moosese raamat 12:14

Nõnda nagu juudid pühitsevad paasapüha oma rahva Egiptuse orjapõlvest vabanemise mälestuseks, nii tähistame meie, geid ja lesbid, pride’i kuud, nädalat ja päeva oma vaimsest ja ühiskondlikust orjusest vabanemise mälestuseks.

Vabastus - 23. juuni

Ja Jeesus vastas neile: "Minge, teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud: pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, urnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu!"

Luuka 7:22-23

Minge ja teatage igaühele, kes kahtleb, kas meie vaimulik vägi tuleb Jumalalt: need, kes arvasid, et ei leia kunagi kallimat, on leidnud; need, kes kunagi ei mõistnud homoseksuaalsust, saavad nüüd sellest aru; need, kellele elu tundus olevat kehaväline kogemus, on nüüd oma kehas; need, keda peeti ebapuhtaiks, on nüüd vastu võetud; need, kes kunagi ei kuulnud evangeeliumi, on seda nüüd kuulnud; need, kes olid maetud kappidesse, on nüüd üles äratatud; neil, kel oli madal enesehinnang, on nüüd eneseväärikus. Ja õnnis on igaüks, kes meist ei pahandu.

Vabastus - 20. juuni

Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!

Efeslastele 6:13-17

Võib-olla pole see just poliitiliselt korrektne kasutada militaarseid väljendeid, et kirjeldada vaimulikku tegelikkust. Aga Pauluse nõuanne efeslastele oli kummutav: kasutades kõiki neid liigagi tuttavaid kujutlusi sõjast rääkida hoopis rahust. Sõjavarustuse elemendid nimetustega nagu „tõde“, „rahu evangeelium“, ja „Jumala sõna“ on rahumeelsed muutuste vahendid. Samas seloodid, ristisõdijad ja fanaatikud kummutasid selle rahusõnumi sõjateateks.

Vabastus - 09. juuni

"Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid."

Johannese evangeelium 8:31

Jeesuseaegsed variserid nagu ka meie aja ennasttäis variserid, olid väga evangeelsed. Ses mõttes, et nad otsisid innukalt juudiusku pöördujaid, täpselt nagu meie kaasaegsed evangeelsed kristlased püüavad tänapäeval agaralt pöördujaid.

Vabastus - 07. juuni

 

Ja Issand ütles Moosesele: "Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks
ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks."

2. Moosese raamat 7:1

Paljud, kes on saanud vabadusvõitlejateks gei-lesbikogukonnas, „juhtusid“ olema õigel ajal õiges kohas. Nad polnud päris kindlad, kas nemad on parim valik ja meie kogukonda oli raske juhtida. Kui nad taotlesid aktsepteerimist kirikus ja ühiskonnas, kogesid nad vastupanu, mis tegi elu meile kõigile raskemaks.