kogukond

Kogukond - 25. mai

Ära pane tähele ka mitte kõiki sõnu, mida räägitakse, et sa ei kuuleks, kui su sulane sind sajatab. Sest su süda ju teab, et ka sina oled palju kordi sajatanud teisi.

Koguja 7:21-22

Koguja mõtleb „koosoleku juhatajat.“ Nii võrsub see vanasõna praktilisest koguduse kogemusest.

Kogukond - 19. mai

Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele: "Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!"

Matteuse 9:36-38

Paljud lesbid ja geid on Kristuse Vaimu lähedal, kuid nende vaimulikud varad jäävad suuresti kasutamata. Teised lesbid ja geid janunevad eesmärgi, mõtte ja lootuse järele, kuid lesbi- ja geikristlased ei jaga aktiivselt oma usku.

Kogukond - 18. mai

Aga ma jätan su keskele alles vaese ja viletsa rahva.

Sefanja 3:12

Meie enesekindlus kogukonnana ei takista meid olemast „alandlik ja tasane“ usurahva jäänus.

Kogukond - 16. mai

„Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb.“

Koloslastele 2:18

Seminaris oli ühel sõbral John McNeill’i tollal alles äsja ilmunud raamat „Kirik ja homoseksuaalsus“ (The Church and the Homosexual). Ta tõi selle söögisaali ja pani laua peale seniks, kui ta oma toitu valis. Hirmust pani ta selle kaane allapoole. Siis ta mõtles: „Mida põrgut!“ ja pani kaane ülespoole.

Kogukond - 15. mai

Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest.

Peetruse 2. kiri 1:20-21

Ma usun kristliku kogukonna kohustusse tõlgendada Pühakirja. Kuid meie, kes oleme lesbi- ja geikristlased, oleme ka kirik, ja selle kohustuse hooletusse jätmine on meie õigustest loobumine.

Kogukond - 14. mai

Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: "Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust.“

Apostlite teod 10:34-35

Vaim andis Peetrusele nägemuse ja siis ka kogemuse, mis pani teda kahtlema paganate välja jätmises algkiriku poolt. Ristimise tarvis pöördusid paganad kõigepealt juudiusku.

Kogukond - 10. mai

Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud; terve linn oli kogunenud maja ukse ette.

Markuse 1:32-33

Ebaproportsionaalselt suur arv lesbisid ja geisid on aitavates ametites. Üheks põhjuseks võib olla, et me otsime heakskiitu. Teisalt võib olla, et aitavateks ametiteks on vaja rohkem aastaid koolitust ja meil on vabandus abiellumist edasi lükata. Kuid peamine põhjus on minu arust see, et meie oma valu ja puudus panevad meid hoolitsema nende eest, kellel on valus ja kel jääb midagi puudu.

Kogukond - 05. mai

„Mina olen hea karjane [---] ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima.“

Johannes 10:14-16

Sõbra kirikus oli vitraaž, mis kujutas Jeesust hea karjasena kandmas kadunud lammast. Ta ütles mulle, et ei hoolinud sellest kui usulise sentimentalismi kujutisest.

Kogukond - 02. mai

Aga Issand ütles Joosuale: „Iisrael on pattu teinud ja on rikkunud ka minu lepingu, mille ma nendega tegin.“

Joosua 7:10-11

„Joosua võitles Jeerikos ja müürid langesid,“ laulsime pühapäevakoolis. See afro-ameerika spirituaal pühitseb müüride langemist usu tõttu.

Kogukond - 31. mai

On taevalikke ihusid ja maapealseid ihusid, kuid taevalike hiilgus on teistsugune kui maapealsete oma, isesugune on päikese kirkus ja isesugune kuu kirkus ja isesugune tähtede kirkus, sest ka täht erineb tähest kirkuse poolest. Nõnda on ka surnute ülestõusmine: kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles, autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles, nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles.

1. korintlastele 15: 40-43

Osa meie kogukonnast pole enam nähtav. Nad on ületanud surma läve. See poeetiline kirjakoht kirjeldab algkristlikku arusaamist selle tähendusest. Nagu külvatud seeme, surelik, haige ja nõrgaks jäänud maine ihu, annab ruumi õitsvale taevasele ihule.