Kogukond - 14. mai

Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: "Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust.“

Apostlite teod 10:34-35

Vaim andis Peetrusele nägemuse ja siis ka kogemuse, mis pani teda kahtlema paganate välja jätmises algkiriku poolt. Ristimise tarvis pöördusid paganad kõigepealt juudiusku.
 
Nüüd, kui Peetrus oli tunnistajaks nende ristimisele Vaimu poolt enne nende pöördumist, hüüdis ta: "Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud Püha Vaimu nõnda nagu meiegi?" (10:47).
 
Ma usun, et vaimulik kasvamine teeb usu laiahaardelisemaks. Mahatma Gandhi, kuigi ta oli hindu, pidas ennast ka moslemiks ja kristlaseks. Katoliku müstik Thomas Merton palvetas Idakiriku munkadega. Kristlik kirjanik Simone Weil tõrkus ühinemast kirikuga, kartes, et see piiraks tema vaimulikkust. Etty Hillesum, kelle holokausti aegsed päevikud ilmutavad sügavat vaimulikkust, peetakse omaks nii tema kodumaa Hollandi kristlaste kui juutide poolt.
 
Kui vaimulikkus on see, mis meid ühendab, miks me laseme sel end lahutada? Kui Jumal näitab erapooletust meie olukorra suhtes, ehk näitab Jumal erapooletust valitud vaimuliku tee suhtes, kui austatakse („kardetakse“) Jumalat ja tehakse õigust.

Iga usu Jumal ja minu usu Jumal Jeesuses Kristuses, aita mul omaks võtta neid, kes on teist usku enda oma maha jätmata.
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994