kogukond

Kogukond - 13. mai

"Ennäe, vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?"

Apostlite teod 8:36

Vahel võidakse küsida inimeselt, kes on väga tugevalt kellessegi kiindunud: „Pede (ingl k queer tähendab ka 'imelik') oled või?“

Kogukond - 12. mai

Igaüks kuulis räägitavat oma murret.

Apostlite teod 2:6

Vagad juudid kogu tuntud maailmast tulid kokku pühitsema nelipühapäeva - päeva, mil 50 päeva pärast paasapüha oli antud Moosese käsuõpetus. Ettearvamatu Püha Vaim, kellest Jeesus oli ennustanud, et ta „puhub, kust tahab“ (Johannese 3:8), otsustas sellel päeval laskuda oma järgijate peale, täites neid väega kõnelda võõraid keeli.

Kogukond - 11. mai

Sest nõnda ütleb Issand: ...
Nad tulevad nuttes
ja ma toon neid anudes; ...
nende hing on nagu kastetud rohuaed
ja nad ei närbu enam. ...

Siis neitsid rõõmutsevad tantsides
ning noorukid ja raugad üheskoos;
ma muudan nende leina rõõmuks,
ma trööstin ja rõõmustan neid
pärast kurvastust.

Jeremia 31:7,9,12-13

Milline nägemus neile, kes olid kaugel üksteisest ja oma kodust! Just nii, nagu Iisraeliga, läheb ka meiega. Meie kogukond on kokku tulemas ja tulijaid on veelgi.

Kogukond - 09. mai

„Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane?"

Luuka 17:18

Kümme pidaliõbist paluvad Jeesuselt tervendamist. Ta käsib neil minna ja näidata end preestritele, mis oli rituaalne nõue neile, kes olid välja heidetud tervislikel põhjustel. Tee peal saab nende nahk terveks, kuid ainult üks, samaarlane, pöördub tagasi, et ülistada Jumalat „valju häälega“ ja tänada Jeesust. Jeesus ütleb talle: „Sinu usk on su päästnud.“

Kogukond - 07. mai

Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule.

Luuka 17:2

Mitte ainult homofoobid pole need, kelle tõttu „pisikesed,“ see tähendab jüngrid, võivad komistada. Üks geivaimulik sai kirja oma sõbralt, kes selgitas, kuidas talle tegi haiget nende seksuaalvahekord paljude aastate eest. Sõber oli pidanud nende suhet pastoraalseks. Pastor sai aru, et see õhtu oli kohtamine õhtusöögil.

Kogukond - 06. mai

„Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule.“

Luuka 17:2

Kirjavahetuses geikoguduse lesbipastori ja heterokoguduse heteromehest pastori vahel hoiatas viimane esimest ohust juhtida oma kari eksiteele. Keegi geikogudusest vastas talle meelde tuletades ohtu juhtida oma kari eksiteele.

Kogukond - 04. mai

„Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema."

Markuse 3:35

Paljud meist loovad endile perekonnad meie kogukonda kuulujatest, vahel toetavate bioloogiliste perekondade puudumise tõttu. Kuid toetava perekonna juuresolekul, kes oli tulnud teda vaatama, lõi Jeesus selles kirjakohas oma usuperekonna.

Kogukond - 03. mai

 "Issand annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni!"

2. Moosese 34:6-7

Kui ma ütlesin oma vanematele, et ma olen gei, oli mu ema esimene reaktsioon enese süüdistamine. Ta kirjutas: „Aga Piibel ütleb, et isade patud tulevad lapse peale, nii ma arvangi, et mis sinuga on juhtunud, peab olema minu pattude eest – ma ei ole olnud parim ema, ma tean.“

Kogukond - 01. mai

Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga. [---] Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed.

1. korintlastele 12:13, 26

Üheskoos kannatamine ja rõõmustamine on nii kristliku kui lesbi- ja geikogukonna alus. Varakristlasi ühendas mitte ainult rõõm oma usust, vaid ka usuliste ja poliitiliste võimude poolt taga kiusamise kannatamine. Lesbisid ja geisid ei ühenda ainult rõõm oma seksuaalsusest, vaid ka kannatamine taga kiusamise tõttu - samuti usuliste ja poliitiliste võimude poolt.

Kogukond - 27. mai

Rahulik vastus vaigistab raevu,
aga haavav sõna õhutab viha.

Õpetussõnad 15:1

Kiriku konverentsil homoseksuaalsuse üle osutasin irooniliselt küsimuste-vastuste ajal naisele, kes tsiteeris Paulust meie vastu – apostel poleks tal lubanud kirikus kõnelda. Hinnates minu ettekannet selle ühe vastuse järgi ütles üks vaimulik mu sõbrale, et ma olin kaotamas oma „kibedat tooni.“