kogukond

Kogukond - 08. mai

"Ja kes siis on mu ligimene?"
"See, kes tema peale halastas."

Luuka 10:29, 37

Kogukond - 20. mai

Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing.

Apostlite teod 4:32

Kas mäletad „vanu häid aegu,“ mil geikogukond oli ühel meelel? Ei? Mina ka mitte. Kuid see tundus nõnda.

Igal linnal oli kohaliku liikumise isa või ema. Pastor Troy Perry asutas kiriku. Siis tuli Stonewalli mäss. Tekkisid poliitilised ja usulised võrgustikud, kogukonnakeskused ja kogudused, linnaosad muutusid üha selgemini määratletavaks kui geinaabruskonnad.

Kogukond - 30. mai

Ja kui vaim Jumalalt oli Sauli peal, võttis Taavet kandle ja mängis oma käega; siis Saul sai hingata ja temal oli parem olla ning kuri vaim lahkus ta pealt.

1. Saamueli raamat 16:23

Ma olen alati Saulile kaasa tundnud. Pühakiri ütleb, et temalt võeti ära Jumala vaim ja talle anti kuri vaim. Mis siis, kui see juhtuks minuga? Mis siis, kui Jumal võtaks minult ära Vaimu, sest nagu Saul, pole ma suutnud olla selline juht, nagu Jumal tahab?

Kogukond - 29. mai

Kes põlgab sõbra sõprust, 
see loobub Kõigevägevama kartusest [---]
veevaeseks jäädes need (mu sõbrad) vaikivad,[---]
te näete kohutavat asja ja kardate.

Iiobi 6:14,17,21

Kogukonnas olemine tähendab koos olemist nii haiguses kui tervises. AIDSiga võib gei- ja lesbikogukond tõesti öelda: „Oldud! Tehtud!“ Ja me jätkuvalt teeme seda, mitte ainult geimeestele, vaid kogu AIDSi kogukonnale.

Kogukond - 28. mai

Rõõmus süda toob head tervenemist,
aga rõhutud vaim kuivatab luudki.

Õpetussõnad 17:22

Film „Sullivani reisid“ (Sullivan Travels) jutustab saaga filmirezhissöörist, kes tahab filmis kujutada elu kaastunnet ja kannatust. Valmistudes selleks hakkab ta hulkuma mööda maad kodutu mehena, kuid lõpetab vangla aheljõugus. Üks leevendus vangidele on multifilmide vaatamine vaese afro-ameerika kogudusega, ning ta leiab end Miki Hiire peale naermas oma muredele vaatamata. Naer on terviseks.

Kogukond - 26. mai

Sa katad mu ette laua
mu vastaste silma all;
sa võiad mu pead õliga,
mu karikas on pilgeni täis.

Psalm 23:5

Kogukonda, kuhu Jumal meid kutsub, kuluvad ka vaenlased. Need, kes on meie vastu, tahavad, et meie grupid oleksid kirikust väljas. Me ei vasta samaga, kuid nende kaasamine ei peaks toimuma meie vastuvõtmise arvel. See käib ka laiema lesbi- ja geikogukonna kohta. Kuigi me soovime diskrimineerimise keelamist, et otsi me „eriõigusi“ teiste suhtes. Nõudes õigust me ilmutame armulikkust.

Kogukond - 24. mai

Aga sõgedad ja kasvatamatud arutlemised lükka tagasi, teades, et need tekitavad tülisid.

2. Timoteose kiri 2:23

Esialgne ootuse vaim, mis täitis algkirikut, hakkas hajuma. Aegade lõpp, mida tähistas Jeesuse oodatud taastulemine, ei paistnud enam kohe saabuvat. Kogudused pöördusid hilisemates epistlites praktiliste kogukonna murede juurde, antud juhul lõputute vastuolude probleemi juurde.

Kogukond - 22. mai

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.

2. korintlastele 9:6-7

Meie Isa palvet (Matteuse 6:9-13) öeldes ma vahetan sõnu „võlad“ ja „üleastumised“ (vanemates ingliskeelsetes tõlgetes on levinud sõna „üleastumised“ – trespasses).

Kogukond - 21. mai

Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine.

Apostlite teod 2:43-44

Kui põnev, ent hirmuäratav aeg kirikule! Oli uus kogukond, milles juhtusid imelised asjad usulise ja poliitilise vastuseisu palge ees. Tuleb tuttav ette?

Kogukond - 17. mai

Muiste te polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

Peetruse 1. kiri 2:10

Peetruse esimene kiri on saadetud „võõrastele ja pagulastele.“ Kristlus äratas huvi kõigepealt vaestele, kel polnud midagi muud kui võita, võttes omaks usku, mis tõotas riiki, milles nad olid pärijad. Peetruse esimese kirja autor hävitab sellise usu varjatud poliitilise sõnumi, kutsudes teotavate isandate orjasid ja uskmatute meeste naisi kannatama nagu Kristus, lootuses neid pöörata.