sünd

Sünd - 10. detsember

Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.

Sünd - 28. detsember

Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks.

Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu.

1. Johannese 4:12,16

Telekanali PBS seriaalis ja selle põhjal kirjutatud raamatus „Müüdi vägi“ (The Power of Myth) selgitas Jospeh Campbell teda intervjueerinud Bill Moyersile mütoloogiate tähtsust: „On kolm suurt Lääne religiooni: judaism, kristlus ja islam… ja kuna neil kolmel on sama piibelliku jumala jaoks erinevad nimed, ei saa nad üksteisega läbi. Nad on kinni oma metafooris ega taipa, kellele see osundab.“

Sünd - 31. detsember

"Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, 
sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees.“

Luuka 2:29-31

Kui Jeesuslaps toodi esimest korda templisse, siis kaks elatanud prohvetit, Anna ja Siimeon, tundsid temas ära maailma pääste ja ülistasid Jumalat. Püha Vaim oli ilmutanud Siimeonile, et ta ei sure enne, kui on näinud Messiat, ja ta võttis lapse oma kätele ning tänas Jumalat tänase kirjakoha sõnadega. Nüüd võis ta rahus surra.

Sünd - 11. detsember

Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!

Galaatlastele 4:19

Minu seljavigastus meenutas mulle, kuidas keha ühe osa probleem mõjutab kogu tervikut, põhjustades üleüldise haigeoleku. Mõtlesin mehele, kes on alati olnud kärme kurtma oma valusid ja vaevu, kuid on elanud kauem kui tema naine, kes tema eest hoolitses, ja kes nüüd sõltub tütrest, kes kuulub kas kaassõltlaste või kaastundlike kategooriasse, olenevalt sellest, kes teda kutsub. Tütar on ise olnud raskelt haige, kuid isa jätkab oma fantoomvaevadega.

Sünd - 30. detsember

Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada.

Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!

Ilmutuse 3:8,13
 
Meie kapi avatud ust ei saa kinni panna.
 
Keegi Kristuse sarnane (1:13) ütles seda nägija Johannesele edasi ütlemiseks kogudusele Väike-Aasias Philadelphias, vennaliku ja õeliku armastuse linnas. „Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime“ (3:8), lisab Kristus. „Ma tulen varsti. Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks“ (3:11).

Sünd - 29. detsember

Ma nägin uut taevast ja uut maad.

Ilmutuse 21:1

Tuntud kristlik õpetaja Lõunast, kes ei olnud gei, kasutas tahmatult kahemõttelist väljendit oma kirjas gei sõbrale. Vaimustunult mainis ta „Jumala kirkuse avasid“ (the glory holes of God), mille kaudu on tulnud õnnistus.
 

Sünd - 27. detsember

Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles: "Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud, sest kui [---] teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud: "Tundmatule Jumalale." Keda teie nüüd kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, [---] ei ela templites, mis on kätega tehtud.“

Apostlite teod 17:22-24

Nende mõtiskluste kirjutamise aegu ma seisin Areopaagil, künkal Acropolist lääne pool, kus Paulus jutlustas Ateena kodanikele. Sealt võisin näha varemeid templitest, mis olid kunagi pühitsetud teistele jumalustele, nagu ka pikaealisi kirikuid Jumala auks, keda Paulus kuulutas.

Sünd - 26. detsember

"Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud -
selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad."

1. korintlastele 2:9

Sünd - 25. detsember

Aga ingel ütles neile: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.

Sünd - 22. detsember

Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.Sest

"kõik inimlik on kui rohi

ja kogu ta hiilgus nagu rohu õieke.
Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha,

aga Issanda sõna jääb igavesti." 
 
See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina.
 
1.Peetruse 1:23-26

Peetrus tsiteeris Jesaja meeldetuletust, et Jumala Sõna jääb igavesti. Kaua pärast seda, kui meie oleme läinud, jääb alles ka Piibel, milles on see Sõna. Kuidas me tõlgendame Piiblit täna, kuidas me elame evangeeliumi, aitab määrata selle tähendust neile, kes tulevad: lesbid, geid ja tuleviku kirik. Kui me ei taha, et seda kasutataks tulevaste põlvede vaimulikuks kuritarvitamiseks, tuleb meil tegutseda praegu. Kui me tahame, et see annaks vaimujõudu lesbide ja geide sündimata põlvkondadele, tuleb meil Piibli rõõmusõnum täna „kapist välja tuua,“ et nad homme seda loeksid. Meis tegutsev Vaim aitab Sõnal pühakirja sõnadest välja tulla.