sünd

Sünd - 04. detsember

Oh, et sa ometi
käristaksid taevad lõhki
ja tuleksid alla…

Jesaja 64:1

Lapsena nõudis üks gei sõber tõestust Jumala olemasolu kohta. Ta nägi seinal laiku ja palvetas, et kui Jumal on olemas, siis see laik kaoks tema pöidla all. See kadus. Siis ta vaatas oma pöialt ja nägi selle otsas laiaks litsutud putukat. Ta murdis pead, mida sellest juhtumist järeldada.
 

Sünd - 03. detsember

"Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala,
kes valmistab su teed.
Hüüdja hääl on kõrbes:
Valmistage Issandale tee,
tehke tasaseks tema teerajad!"

Markuse 1:2-3

Evangelist Markus tsiteerib siin prohvet Jesajat viidates Ristija Johannesele, kelle jutlus valmistas teed Jeesusele.

Sünd - 02. detsember

Ärge tuletage meelde endisi asju
ja ärge pange tähele,
mis muiste on sündinud.
Vaata, mina teen hoopis uut:
see juba tärkab, kas te ei märka?
Ma teen kõrbessegi tee,
tühjale maale jõed.

Jesaja 43:18-19

Vaimulik, kes oli kunagi gei-positiivne, muutus gei-negatiivseks pärast seda, kui tema õde tuli lesbina kapist välja. Ilmselt oli tema jaoks vastuvõetav see, et sõbrad on geid, kuid ta ei soovinud, et tema õde abielluks kellegi niisugusega. Üht ettekannet pidades nägin seda vaimulikku noogutamas heakskiitvalt kõige peale, mida laususin - alates pühakirja tõlgendamisest, lõpetades seksuaalsuse ja spirituaalsuse kokku kuulumisega. Olles segaduses tema heakskiitvatest noogutustest, mis järgnesid varasemale mitteheakskiitvale seisukohavõtule, otsustasin hiljem temalt küsida, miks ta on geide aktsepteerimise vastu. “Reegleid ei saa kogu aeg muuta,” ütles ta, “kui muuta piire ühel nädalal, tuleb neid muuta ka järgmisel nädalal.”

Sünd - 24. detsember

Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.

Heebrealastele 11:1

Ülemaaline Ühinenud Metodistide (United Methodists) konverents keeldus kuulamast avalikult geina elavat inimest neljatunnisel debatil, kus nad otsustasid kinnitada oma varasemat seisukohta, et me oleme „püha väärikusega“ inimesed, kuid „homoseksuaalsuse praktiseerimine on vastuolus kristliku õpetusega.“ Kui Maarja ja Joosep oleksid sinna välja ilmunud, oleks Jeesus sündinud parkimismajas!

Sünd - 23. detsember

Armastus ei hääbu kunagi.
Olgu ennustused - need kõrvaldatakse,
olgu keeled - need vaibuvad,
olgu tunnetus - see lõpeb ära.
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm,
aga suurim neist on armastus.
1. Korintlastele 13:8,13
 

Sünd - 18. detsember

Gamaliel ütles Suurkohtu liikmetele: "Iisraeli mehed, olge ettevaatlikud nende inimestega, mida te ka tahate teha! Ja nüüd ma ütlen teile: Jätke need inimesed rahule ja laske neil olla - sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb tühja, aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada -, et teist ei saaks sõdijaid Jumala enese vastu!"

Apostlite teod 5:35,38-39

Peetrus ja apostlid ajasid raevu oma aja usujuhte, osalt seetõttu, et nad väitsid, et neile on antud Püha Vaim. Usujuhid tahtsid neid tappa, kuid Gamaliel, üks liberaalne vaimulik õpetaja, soovitas olla ettevaatlik öeldes, et kui nende õpetus ei ole Jumalast, siis sureb see välja iseenesest. Kui see liikumine on aga sündinud Vaimust, ei suuda miski seda peatada.

Sünd - 17. detsember

"Näe, sealt tuleb see unenägude sepitseja! Tulgem nüüd, tapkem ta ära, visakem ta mõnda kaevu ja öelgem, et kuri loom sõi tema ära! Siis saame näha, mis ta unenäod tähendavad!

1. Moosese 37:19-20

Sünd - 15. detsember

„Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud Vaimust."

Johannese 3:8

Sünd - 08. detsember

Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb.

Markuse 13:35

Sünd - 01. detsember

“Mu hing ülistab Issandat
ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,
sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest mulle on suuri asju teinud Vägev…
ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt…
ja ülendanud alandlikke.”

Luuka 1:46-49, 51-52