Sünd - 31. detsember

"Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, 
sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees.“

Luuka 2:29-31

Kui Jeesuslaps toodi esimest korda templisse, siis kaks elatanud prohvetit, Anna ja Siimeon, tundsid temas ära maailma pääste ja ülistasid Jumalat. Püha Vaim oli ilmutanud Siimeonile, et ta ei sure enne, kui on näinud Messiat, ja ta võttis lapse oma kätele ning tänas Jumalat tänase kirjakoha sõnadega. Nüüd võis ta rahus surra.
 
Ühel õhtul käisin ma AIDSi reekviemil, mille esitasid lesbi- ja geikoorid katedraalitaolises kirikus. AIDSi mälestusvaip oli seintele ja saalidesse välja pandud kogu nädalavahetuseks. Kohalt, kus ma istusin, võisin näha kahe oma lähedase sõbra mälestusruute. Vaadates pinkidesse kogunenud inimesi nägin neid kui elusat inimvaipa: erinevad nahavärvid, seksuaalsed sättumused, sood, ead, usud, võimed ja tervislikud seisundid kootud kokku, et sisse mähkida ja soojendada seda külma kivikirikut meie erivärviliste ja erikoeliste inimlike kogemustega.
 
Minu silmad nägid Jumala päästet selles elusas vaibas, mis oli ümbritsetud „suure pilve tunnistajatega“ mälestusvaibal. Ning ma mõtlesin, kui päästev Kristuse Ihule, kirikule üle maailma, võiks olla elu mähituna soojas selle kaastunde vaiba sees!

Minu silmad on näinud sinu päästet, kirkuse Jumal! Tänu olgu Jumalale! 
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994