Sünd - 27. detsember

Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles: "Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud, sest kui [---] teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud: "Tundmatule Jumalale." Keda teie nüüd kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, [---] ei ela templites, mis on kätega tehtud.“

Apostlite teod 17:22-24

Nende mõtiskluste kirjutamise aegu ma seisin Areopaagil, künkal Acropolist lääne pool, kus Paulus jutlustas Ateena kodanikele. Sealt võisin näha varemeid templitest, mis olid kunagi pühitsetud teistele jumalustele, nagu ka pikaealisi kirikuid Jumala auks, keda Paulus kuulutas.

Meie „jumalad“ tulevad ja lähevad, kuid Jumal jääb igavesti. Kujundid, metafoorid, ehitised, milles me püüame Jumalat kinni püüda, tulevad ja lähevad samuti. Ateenlased, kes olid püstitanud altari tundmatule jumalale, olid õigel teel. Osa Jumalast jääb alati tundmatuks ja salapäraseks.
 
Paljud kristlased mõtlevad, et nad tunnevad Jumalat ja on „haruldaselt jumalakartlikud“ koos ateenlastega. Kuid nad tunnevad Jumalat vaid osaliselt. Kui nad õpivad tundma ka meie kogemust Jumalast, saavad nad rohkem teada. Just ühine, osaduslik kogemus  annab kõige täielikuma pildi Jumalast.
 
Tanu sulle sinu salapära eest ja selle eest, et me võime õppida sinust rohkem üksteise kaudu.
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994