Kutsumine - 23. september

Ma ei hakanud arutlema liha ja verega ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid.

Galaatlastele 1:16-17

Paulus, kes kirjutas suure osa Uuest Testamendist, selgitas galaatlastele, et temast ei saanud Jeesuse apostlit tavaliste inimlike kanalite kaudu. Ta ei olnud üks kaheteistkümnest jüngrist, kes järgisid Jeesust ja hiljem said apostliteks. Samuti ei läinud ta kohe nende juurde kinnituse saamiseks oma erakordse kutse kohta kuulutada evangeeliumi paganatele.

Me ei pruugi olla saanud oma kutset teenida Jumalat tavaliste inimlike kanalite kaudu. Me pole olnud tingimata kiriku "siseringis". Või kui oleme olnud, siis oleme teadnud, et meie seksuaalne identiteet võib meid teiste silmis välja arvata. Me pole otsinud ega pole meile ka pakutud kinnitust oma kutsele kuulutada evangeeliumi, isegi mitte lesbidele ja geidele.

Meil pole vaja kiriku kinnitust teenimiseks. Paulus ootas neliteist aastat oma kutsele kinnitust teiste apostlite poolt. Seejärel jätkus tal jultumust süüdistada kiriku kõrgeimat juhti Peetrust silmakirjalikkuses!

Me jagame Pauluse vaprust tõestamaks, et Jumal on meid kutsunud ja astumaks vastu kristlikule silmakirjatsemisele.

Anna meile Pauluse vaprust tõestada oma kutset, Kristus Jeesus.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994