Kutsumine - 09. september

Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelija Eliisale: "Palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest!" Ja Eliisa ütles: "Tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust!"

2. kuningate raamat 2:9

Piibli prohvetitel oli väga harva võimalus nautida ametlikku positsiooni, nad elasid ühiskonna äärealadel, kust nad said paremini seda kritiseerida. Eelija ja Eliisa olid mõlemad sunnitud end aeg-ajalt võimud eest varjama. Inimestele ei meeldinud need tõed, mida nad olid kutsutud kuulutama. Eliisa poolt kahekordselt Eelija vaimu palumine oli suur palve. Kuid pärast Eelija müstilist kadumist korjas Eliisa üles Eelija mantli, mille ta oli maha jätnud. See oli välin märk vaimuli väe üle andmisest ühelt teisele.

Üks kogudus New Yorgi osariigis Rochesteris ei saanud oma kirikult luba lesbipastori teenimiseks. See usukogukond otsustas siis hoopis Janie Spahri tööle võtta „lesbievangelistiks“, kuulutama evangeeliumi kogu kirikule. Iga liige alates kuueaastastest kuni kaheksakümnesteni tikkis joone või kaks stoola peale, mida ta kandis oma misjonireisidel armulauda pühitsedes.

See kollektiivne „mantel“ tähendab enamat, kui vaimuliku väe üleandmist ühelt prohvetlikult koguduselt prohvetile. See on vaimulik and meile kõigile.

Jumal, anna mulle kahekordne os sinu Vaimust, et ma võiksin kuulutada sinu tõde!

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994