Kutsumine - 10. september

Ja poiss Saamuel teenis Issandat Eeli juhatusel; Issanda sõna oli neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased. [---] Saamuel magas Issanda templis, seal, kus oli Jumala laegas, hüüdis Issand Saamueli. Ja tema vastas: "Siin ma olen!"

1. Saamueli raamat 3:1, 3-4

Äärmiselt paljud meist on kuulnud Jumala kutset väga noores eas. Paljud meist olid ja on aktiivsed noorteringides ja kirikukoolis. Kogudusse, mida ma teenisin, kuulus ebatavaliselt palju lesbisid ja geisid, kes olid käinud kogudusekoolides, piiblikolledžites, usuteaduskondades või erikoolitustel ilmiktöötegijatele.

Reisidel kohtan ma paljusid inimesi aitavates ametites, kes väidavad, et nad teevad rõõmuga oma tööd, kuid esialgu kavatsesid nad saada vaimulikuks. Üks „õnnelik“ mure, mida ma kuulen valdavalt geidest koosnevas Metropolitan Community Churchis, on see, et „liiga paljud“ tahavad saada vaimulikuks või ilmiktöötegijaks!

Nüüd, kui kogudused on meile avatud, kuulevad mõned meist Jumala kutset Eeli vanuselt. Paljud vanemad põlvkonnad olid välistatud isegi ette kujutamast kutsumist vaimulikuks või preestriks.

Nii, nagu Jumala kutse ei hooli seksuaalsest orientatsioonist, ei hooli see ka east.

Kõnele, Issand, sest sinu lapsed igas eas kuulavad!

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994