Kutsumine - 08. september

"Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks."

2. kiri korintlastele 12:9

Veidral kombel neil meie seast, keda pole ordineeritud pealiini kirikute poolt, võib olla rohkem väge kiriku poolt kõrvale jätmise tõttu. Kuigi meil pole kiriku toetust, on meil tähenduslik mõjuvõim - vaimulik vägi, mis tuleneb meie ebaõiglaselt välja arvatu postitsioonist. Meil pole küll vaimulikele antud ametlikke õigusi, kuid seetõttu me ei vastuta ka kiriku võimukandjate ees. See on eriti kasulik neile, kes on roomakatoliku kirikus, mis võib sundida vaikima teisitimõtlejate hääli.

Marginaliseeritus kiriku poolt annab meile rohkem väge ja laiema nägemuse ning vabaduse teha küsitavaks selle autoriteedi ja ebaõigluse. Jumala kutse kirikule võib ilmsiks saada meie nõrkuses.

Jumal andis selle vastuse Paulusele, kui apostel palus eemaldada „vaia oma ihust“. Arutelu selle „vaia“ üle on hõlmanud ka homoseksuaalsust. Mistahes see oli, tegi see Pauluse teadlikuks Jumala väest, mis sai täielikuks tema haavatuses.

Meie oma vai ihus on kiriku heteroseksism. Jumala armust puhkeb sellest õide jõuline vabadus meie sees.

Vabaduseks kutsutuna, lase meil teha oma haavatuses ilmsiks sinu armu vägi, Kristus Jeesus.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994