Kogudusetelk - 21.juuli

Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Roomlastele 8:14

Juhtides spirituaalsuse osa AIDSi tugiisikute koolitusprogrammis, oli mul eesmärgiks aidata vabatahtlikke mõista, mis on spirituaalsus. Enamasti oli neil eelarvamuslik kujutlus spirituaalsusest kui dogmast ja hukkamõistust, mõnele oli see tüütu.

Ma esitasin neile kaks küsimust. Mis sinu uskumustes pani sind tegutsema vabatahtliku AIDSi tugiisikuna? Mis on sinu spirituaalne tugirühm? Ma palusin neid vastata loominguliselt.

Minu arust põhjused, mis ajendasid neid saama vabatahtlikeks, avaldasid nende spirituaalsuse olemuse: viha ebaõigluse üle, kaastunne kannatajatega, armastus sõbra või pereliikme vastu, kes oli surnud AIDSi jne. Sellised asjad andsid neile ühtekuuluvustunde inimestega, keda nad polnud kunagi kohanud ja olid nende vaimse jõu allikad.

Inimesed olid loomingulised nimetades oma spirituaalseid tugirühmi, alates oodatud „kodukirikust“ kuni ootamatu „naiste tenniserühmani.“ Selle küsimuse üle mõtlemine tegi vabatahtlikke teadlikuks neist, kust otsida abi kohates raskusi.

Minu jaoks olid need vabatahtlikud Vaimust juhitud ja Jumala lapsed, ükskõik kuidas nad kirjeldasid oma pühendumust.

Õnnista kõiki, keda sinu Vaim juhib tegema, mis on õige. Anna neile pärand, mis on tõotatud sinu lastele.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994