Kogudusetelk - 20. juuli

Jeesus ütles: "Mina olen tee ja tõde ja elu.“

Johannese evangeelium 14:6

Ma osalesin geide ja lesbide pridei nädala usunditevahelisel jumalteenistusel, mille juudist korraldaja palus kristlikel rühmadel mitte nimetada Jeesuse nime. Kristlased nõustusid pakkudes materjali, mis polnud üheselt kristlik, jumalateenistusel toimus võrratu Pride Sederina, mis meenutas paasapühade sederit, juutide ajaloo keskse sündmuse, Egiptusest pääsemise tähistamist.

Jeesus Kristus on kristliku ajaloo keskne sündmus. Võimetus nimetada tema nime ja tsiteerida tema sõnu tegi jumalateenistusest midagi vähemat kui usunditevahelise. Palvele vastu tulek võis toimuda lugupidamisest selle ees, et teenistust võõrustas sünagoog, mis irooniliselt omakorda tegutses kveekerite koosolekutemajas. Ma olin aga varem olnud ühistel jumalateenistustel, kus sellist nõuet ei esitatud.

On tõsi, et Uuest Testamendist paistab välja juudivastane hoiak, sest algkirik mässas teda sünnitanud usundi vastu. See andis „püha“ loa kiriku pikaajalisele juutide tagakiusamisele.

Samuti on kristlikud taotlused olla „ainuke tee“ sobimatud usuliselt pluralistlikku ühiskonda. Kuid samuti on tõsi, et kristlastele on Jeesus meie tee, meie tõde ja meie elu. Jeesus on meie pilv kogudusetelgis, kes meid juhib läbi kõrbe.

Kristus Jeesus, andesta meile, kirikule, sinu nime kasutamine teiste äratõukamiseks Jumala järgimise asemel.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994