Kogudusetelk - 03. juuli

Siis Jeesus rääkis neile taas: "Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus."

Johannese evangeelium 8:12

Mõnel kristlasel on „kohalejõudmise“ tunne Kristusse uskudes. Kristlikule lööklausele „MA LEIDSIN SELLE“ on juutidel vastulause „ME POLE SEDA KUNAGI KAOTANUD.“ Usun, et juudid mõistavad sageli paremini vaimsust jätkuva palverännuna, võrreldes kristlastega, kelle arust see on „tehtud.“

Ning usklikud juudid mõistavad paremini kogukondlikku vabastust, võrreldes kristlastega, kes kalduvad individualismi oma lunastuse asjus. Nii vahetubki „mina“ esimeses lauses „meie“ vastu teises.

Nagu pilv päeval ja tulesammas öösel juhatasid iisraellasi läbi kõrbe, nii on kristlastele Jeesus Kristus valgus, keda järgida. Kirjas heebrealastele öeldakse: „Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti“ (13:8). Kristus aga annab uue mõistmise meist endist, meie seksuaalsusest ja meie vaimsusest, näidates üha uusi piire meie teel.

Kristus Jeesus, juhata mind oma valgusega läbi selle päeva läbi elu varjude.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994