Kaeblus - 20. veebruar

„Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder."

Markuse 14:38

Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.

Roomlastele 8:26

Mõtisklemine ja palve võivad meid lõõgastada niivõrd hästi, et uinume. Me ei peaks sellepärast muretsema. Ilmselt ongi meil vaja magada. Aga me võime ka unes tegeleda oma asjadega.

 
Teinekord jätavad palves sõnad meid hätta. Me ei pruugi olla kindlad, mille eest paluda või kuidas seda öelda. Sellepärast pole ka vaja muretseda. Enda Jumala ette asetamisest on küllalt. Jumal teab, mida me vajame, juba enne, kui me küsime. Jumal seletab meie „sõnatuid ägamisi“ ja lohutab meid.
 
Paljudel juhtudel kutsub Piibel meid olema valvsad, et me oleks valmistatud selleks, mis on tulemas. Markuse evangeeliumi salmis räägib Jeesus oma jüngritele, kes olid jäänud magama Ketsemani aias, kus teda varsti kinni võeti. Teises salmis kirjutab apostel Paulus roomlastele Vaimu väest inimlikus piiratuses.
 
Kui me oleme liiga väsinud, haiged või sõnatud, tegutseb meie vaim koos Vaimuga, et teha meie kavatsus Jumalale teatavaks.

Tänu Sulle, Vaim, minu sõnatute ägamiste vastu võtmise eest. Minu vaim on valmis isegi siis, kui minu ihu on nõrk.
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994