Ilmutus - 05. jaanuar

Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. [---] Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
 

Johannese 1:1, 14

 
Me teame, mida tähendab sõna lihaks tegemine. Paljude inimeste jaoks tekitavad sõnad „gei“ ja „lesbi“ eraldatust, stereotüüpe ja piiravad nende suhtumist meisse. Alles siis, kui nad õpivad meid tundma, omandavad need sõnad uue tähenduse, avardades inimeste suhtumist kaugemale seksuaalaktist ja sotsiaalsest tõrjutusest.
 
Jeesuse järgijad nägid Jumala Sõna tegutsemas temas. Hoolimata sellest, mida keegi piibellikest allikatest autentseks peab, pole kahtlustki, et Jumala auhiilgus avaldus Jeesuses, põhjustamaks sellist pööret maailma südametunnistuses. Mõnes mõttes Jumal sai avalikuks Naatsareti Jeesuses, et ületada arusaama, kuidas inimesed eraldasid, stereotüpiseerisid ja piirasid oma suhtumist Jumalasse.
 
Mitmete lesbide ja geimeeste jaoks tekitavad ka sõnad „kristlane“ ja „usklik“ eraldatust, stereotüüpe ja piiravad nende suhtumist meisse. Neil võib olla raskusi siduda meid lahti kirikus suuresti levinud homoseksuaalsuse vastasest hoiakust. Aga siiski teeme sõnad „kristlane“ ja „usklik“ lihaks uuel moel, pigem liites kui eraldades meie kogukonda.
 
Evangeeliumi kirjutaja Johannes ütleb, et Sõna sai lihaks „täis armu ja tõde“ (1:14), kinnitades, et oleme seeläbi volitatud saama Jumala lasteks, kehastades seda armu ja tõde.
 
Sinu täiusest, Kristus Jeesus, luba meil võtta armu armu peale, et võiksime kehastada sinu armu ja tõde.  
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994