Ilmutus - 06. jaanuar

Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl taevast ütles: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!"

Matteuse 3:16-17

Töötubades kutsun ma vahel osavõtjaid üksteisele pakkuma samasugust kinnitust, öeldes üksteise nime koos sõnadega: „See on minu armas laps, kellest mul on hea meel!" Kuidas küll oleksime tahtnud kuulda neid sõnu lapsena üles kasvades, eriti siis, kui me kahtlesime oma kuuluvustundes ja identiteedis ning kutsumuses, sest me olime „teistmoodi“!
 
Evangeeliumi kirjutajad nägid Jeesuse ristimises tema teenimise läve. Kuigi teda vahetult pärast seda kiusati kõrbes, tähistas hiljem see sündmus tema tugevat kuuluvustunnet ja identiteeti ning kutsumust.
 
Need meie seas, keda ristiti lastena ja need, keda ristiti noortena või täiskasvanutena, alustasid samasugust rännakut. Me võisime olla mõnda aega kõrbes ja tunda kiusatust kõigest loobuda, kuid me oleme siiski Jumala lapsed, keda on kutsutud kindlal eesmärgil.
 
Kui Jeesus ei oleks sooritanud oma teenimist, poleks tema ristimist nii tähendusrikkana meenutatud. Kui meie sooritame oma teenimise, tõuseb meie teadlikkus oma ristimise tähendusest.

Jeesusega koos oleme me sinu armsad lapsed, kellest sul on hea meel.
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994