ilmutus

Ilmutus - 29. jaanuar

„Kõik orud ülendatagu
ja kõik mäed ning künkad alandatagu:
mis mätlik, saagu tasaseks,
ja mis konarlik, siledaks maaks!

Siis ilmub Issanda au
ja kõik liha näeb seda üheskoos.
Jah, Issanda suu on rääkinud."

Jesaja 40:4-5

Jättes kõrvale oma ette valmistatud teksti Lincolni Memoriaali trepil Washingtonis 1963. aasta märtsis, täitis Martin Luther King juunior veerand miljonit kokku tulnud hinge aukartusega oma kõnega „Mul on unistus“ (I Have a Dream), erutavalt tsiteerides seda kirjakohta Jesaja raamatust.

Kaeblus - 06. veebruar

Sa teed tühjaks isegi jumalakartuse
ja rikud hardust Jumala ees.
… niikaua kui minus on veel hingeõhku
ja mu ninas Jumala hõngu, ...
Ma hoian kinni oma õigusest ega jäta seda,
mu süda ei laida mind ühegi mu elupäeva pärast.

Iiob 15:4; 27:3,6.

Tubli Iiob! Ta noomib oma kaaslast Eliifast, kes väidab, et Iiob ja tema kaeblemine rikuvad inimeste austust Jumala ja traditsiooniliste väärtuste vastu ning häirivad jumalateenistust. Iiob kinnitab enda loomist Jumala poolt ja oma vagadust.

Kaeblus - 02. veebruar

Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal!

Psalm 42:2
 
Meil on sügav igatsus Jumala järele. Janu. Ihaldame „näha Jumala palet“ (42:3). Siinne ei saa olla kõik. Elul on suurem mõte, mis meile kord ilmub. Meie siin olemisel on eesmärk. Rahvana. Geirahvana.

Ilmutus - 31. jaanuar

Issand õnnistagu sind ja hoidku sind!
Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!
Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!

4. Moosese 6:24-26

Kui harva me õnnistame üksteist! Ja kui sageli me kirume üksteist!
 
Kui ma olin teismeline, palvetasin ma nende eest, keda ma pidasin vaenlasteks. Ma arvasin, et õnnistusel on needuse toime neile, kes seda ei vääri – omamoodi süütu, kuid ebaküps pühakirja tõlgendus. Jeesus ütles oma jüngritele, et kui nad õnnistavad kodu, mis seda ei vääri, tuleb õnnistus neile tagasi (Luuka 10:5-6). Veel käskis ta „õnnistada neid, kes teid halvustavad“ (Luuka 6:28). Paulus tsiteeris Õpetussõnu, öeldes, et me peaksime söötma ja jootma oma vaenlasi, „sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!" (Roomlastele 12:21)

Ilmutus - 30. jaanuar

Ma tahan laulda Issandale
oma eluaja
ja mängida oma Jumalale,
niikaua kui ma olen elus.

Olgu mu mõlgutus armas tema meelest;
mina rõõmutsen Issandas.

Psalm 104:33-34

Hiljuti avastasin, et minu kallima pühakirjaks on poplaulud. Pühad kirjad on tekstid, mis kõnelevad meie kogemusest ja meie kogemusele, pakkudes tervikutunnet ja mõtet. Mitte kõik tekstid ei pea olema Piiblist. Kui ta otsustas asuda tööle AIDSi agentuuri Atlantas, oli Annie Lennoxi „Väike lind“ (Little Bird) tema tekst meie kolimiseks. Tema igatsus ära lennata uude linna ja uude ellu sai hääle ja müütilise tähenduse sellest laulust.

Ilmutus - 27. jaanuar

Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.

Matteuse 4:11

Oma esimeses suures lahingus inimliku kannatuse ja kiusatusega õnnistati Jeesust inglite teenimisega.
 

Ilmutus - 26. jaanuar

Inimese tarkus valgustab ta nägu ja ta näo karmus muutub.

Koguja 8:1
 
Meie nägu muutus pärast oma seksuaalse sättumuse lõplikku aktsepteerimist. Paljudel muutus välimus paremaks, nad naeratasid ning sädelesid rohkem ja vabanesid pingest. Paljudel meist muutus nägu jälle, kui me „saime targaks“ suhete asjus. Lõppes pidev ringiseiklemine. Me vabanesime pingest oma välimuse pärast, otsisime pigem vestlusi kui vallutusi, ümbritsesime end sõpradega võõraste asemel ja nautisime üksindust.

Ilmutus - 25. jaanuar

Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda
kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest
kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.

2. Korintlastele 3:18

Kui enamjaolt gei kogudus, mida ma teenisin, oli väike, pidasime teenistusi altarilaua ümber üksteisele näkku vaadates. See kehastas meie usku, et Jumala Vaim ei olnud meist eemal altari taga „kapis“, vaid meie keskel „väljas.“

Ilmutus - 24. jaanuar

Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja
Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele.
Ja teda muudeti nende ees, ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama, [---]
Ja Eelija koos Moosesega näitas ennast neile, ja need kõnelesid Jeesusega.

Markuse 9:2-4

Jeesus suhtles Mooses ja Eelijaga, avaldades oma suhte vabastuse ja prohvetlusega. Nagu Moosese ja Eelija oma mäeharja kogemustes, kuulsid jüngrid siingi Jumala häält: "See on mu armas Poeg, teda kuulake!" Nii nagu Moosese pale hiilgas Jumalaga kõneldes, hiilgasid Jeesuse rõivad sellest kogemusest.

Ilmutus - 21. jaanuar

Tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees. Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises. Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin.

1. Kuningate 19:11-12

Jumal pole alati primadonna. Ilmutused või jumaliku kirkuse ilmingud ei tule alati dramaatiliste sündmustega. Prohvet Eelija õppis seda pühal mäel. Jumal ei olnud tormis, maavärisemises ega tules, vaid hoopis „tasases sahinas,“ mille kohta teistes tõlgetes öeldakse ka „leebe vaikuse heli“ ja „vaikne väike hääl.“