Osadus - 15. oktoober

Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and!

Matteuse 5:23-24

Vastastikune andeksandmine on suhtlemise võti.

Isegi siis, kui me mõistame, et vastastikune andeksandmine loob osaduse inimeste vahel, ei pruugi me teadvustada, et vastastikust andeksandmist on vaja ka meie ja Jumala vahel. Me ei saa olla „rõõmsad andjad“ Jumala altarile, kui oleme Jumala peale vihased. Meil võib olla vaja andeks anda Jumalale, et ta ei vasta kõiges meie ootustele. Meil võib olla vaja Jumalale andeks anda, et meid on loodud erinevateks ja seetõttu eelarvamuste ning vihkamise märklauaks. Meil võib olla vaja Jumalale andeks anda, et ta ei ole meid kaitsnud oma järgijate eest. Meil võib olla vaja Jumalale andeks anda, et ta ei ole ära hoidnud AIDSi.

Jeesus käskis oma järgijatel teistele andeks anda ise andeks andmist paludes (Mt 6:14-15) ja käskis teistele andeks anda seitsekümmend korda seitse korda, teisisõnu, lugematu arv kordi. (Mt 18:22).

Mõned leppimised tunduvad võimatud siinpool Jumala riigi piiri. Kui aga andeksandmine on võimalik, kui lepitus on mõeldav, astume osadusse, mida Jumal meile pakub. Andeksandmine vabastab meid endid samapalju või rohkem kui neid, kellele me andeks anname.

Halastuse Jumal, aita mul andeks anda teiste võlad nii, nagu sa andeks annad minu võlad.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994