osadus

Osadus - 02. oktoober

Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.

Efeslastele 4:4-6

Baptisti kirik, kus ma üles kasvasin, külvas katoliikluse-vastast hoiakut. Mu ema luges siiski katoliiklikke autoreid, keda talle olid tutvustanud nunnad, hoolitsedes tema ema eest katoliku haiglas. Keskkooli ajal käisin ma oma katoliiklasest sõbra kirikus. Kui koos tema perega sinna sõitsime, osutas sõbra ema protestantlikule kirikule, öeldes: „Me kõik teenime sama Jumalat, lihtsalt eri viisidel.“

Osadus - 06. oktoober

Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu.

Efeslastele 2:14

„Lahutav vahesien“ oli templis müür, mis eraldas juudi meestele ja naistele ning paganatele jumalateenistuseks mõeldud alasid. Paulus kirjutab efeslastele, et Kristus on selle lahutava vaenumüüri maha lõhkunud. Neil, kes arvasid, et Jeesus hävitab templi tavad, oli täiesti õigus.

Osadus - 05. oktoober

Jeesus aga, kisendades taas valju häälega, heitis hinge. Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks ja maa värises ja kaljud murdusid.

Matteuse 27:50-51

Osadus - 07. oktoober

Ja Jeesus ütles neile: "Tulge omaette üksildasse paika ja puhake pisut!", sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi.

Markuse 6:31

Suurem osa meist tegutseb päevast päeva, püüdes võimalikult palju korda saata. Paljud meist tormavad kogu elu, üritades saavutada ja kogeda nii palju kui võimalik. Me võitleme päevast päeva paljude isiklike ja ühiskondlike puhkamise takistustega. Mõned meist põgenevad surma eest. Me tõttame jätma endast maailma mingit märki, pärandit.

Osadus - 31. oktoober

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 

1. Johannese 4:7

Paljude suurlinnade geipiirkondades on halloween tohutu pidupäev, millest populaarsem on vaid paraad. Me kiidame üksteise osavust ja fantaasiat demonstreerida endid nii nappides või rikkalikes kostüümides kui võimalik. Kuid maskide taga on meil kõigil inimlikud tunded ja impulsid.

Osadus - 25. oktoober

„Jah, kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett, sellepärast et te olete Kristuse omad, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma!“
Markuse 9:41
Enne Atlanta geiparaadil osalemist hoiatati mind teele jääva baptistikiriku eest. Ühel aastal olid kirikust väljunud jumalakummardajad karjunud piiblisalme marssijate suunas. Järgmisel aastal kandsid mõned geivastaseid plakateid, kuid metodistikirik teisel pool tänavat korraldas vastudemonstratsiooni, öeldes marssijatele, et nad on sellesse kirikusse teretulnud.

Osadus - 16. oktoober

„Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!"

Matteuse 18:33

Jeesus kõneles loo kuningast, kes kustutas oma sulase laenu, kuid nägi varsti, et seesama sulane lasi heita vangi oma kaassulase, kes oli talle võlgu. Jeesus tõi selle näite, et selgitada, kuidas Jumala andestus on seotud inimliku halastusega.

Osadus - 15. oktoober

Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and!

Matteuse 5:23-24

Vastastikune andeksandmine on suhtlemise võti.

Isegi siis, kui me mõistame, et vastastikune andeksandmine loob osaduse inimeste vahel, ei pruugi me teadvustada, et vastastikust andeksandmist on vaja ka meie ja Jumala vahel. Me ei saa olla „rõõmsad andjad“ Jumala altarile, kui oleme Jumala peale vihased. Meil võib olla vaja andeks anda Jumalale, et ta ei vasta kõiges meie ootustele. Meil võib olla vaja Jumalale andeks anda, et meid on loodud erinevateks ja seetõttu eelarvamuste ning vihkamise märklauaks. Meil võib olla vaja Jumalale andeks anda, et ta ei ole meid kaitsnud oma järgijate eest. Meil võib olla vaja Jumalale andeks anda, et ta ei ole ära hoidnud AIDSi.

Osadus - 11. oktoober

Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: "Jää vakka, ole vait!" Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile: "Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?"

Markuse 4:39-40

Jumalateenistus mõnes kveekerite kogukonnas tähendab peamiselt ühiselt vaikimist.
Kui keset sügavat vaikust keegi midagi ütleb, tundub sõnadel olevat suurem tähendus. Jagatud vaikus annab võimaluse jõuliseks, vaimulikuks tervenemiseks.

Osadus - 09. oktoober

“Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.”

Luuka 10:41-42

Jeesus noomis ettevaatlikult Martat, kui naine palus tal veenda Maarjat aitama õde paljudes Jeesuse võõrustamisega seotud ülesannetes. Maarja valis osaduse Jeesusega.