Vabastus - 20. juuni

Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!

Efeslastele 6:13-17

Võib-olla pole see just poliitiliselt korrektne kasutada militaarseid väljendeid, et kirjeldada vaimulikku tegelikkust. Aga Pauluse nõuanne efeslastele oli kummutav: kasutades kõiki neid liigagi tuttavaid kujutlusi sõjast rääkida hoopis rahust. Sõjavarustuse elemendid nimetustega nagu „tõde“, „rahu evangeelium“, ja „Jumala sõna“ on rahumeelsed muutuste vahendid. Samas seloodid, ristisõdijad ja fanaatikud kummutasid selle rahusõnumi sõjateateks.

Meid on haavatud ja haavatakse vaimselt, emotsionaalselt, füüsiliselt. Selle sõja laastamistööd peab tunnistama. Mitmed meist kõnnivad ringi haavatuina, vajades hella ja armastavat hoolt.

Vaimne sõjavarustus rahutegemiseks mitte sõjapidamiseks on meie parim enesekaitse jätkuvates võitlustes.

Vaimsetes võitlustes, oo Jumal, anna meile rahu.

Autor Chris Glaser
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994