Vabastus - 23. juuni

Ja Jeesus vastas neile: "Minge, teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud: pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, urnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu!"

Luuka 7:22-23

Minge ja teatage igaühele, kes kahtleb, kas meie vaimulik vägi tuleb Jumalalt: need, kes arvasid, et ei leia kunagi kallimat, on leidnud; need, kes kunagi ei mõistnud homoseksuaalsust, saavad nüüd sellest aru; need, kellele elu tundus olevat kehaväline kogemus, on nüüd oma kehas; need, keda peeti ebapuhtaiks, on nüüd vastu võetud; need, kes kunagi ei kuulnud evangeeliumi, on seda nüüd kuulnud; need, kes olid maetud kappidesse, on nüüd üles äratatud; neil, kel oli madal enesehinnang, on nüüd eneseväärikus. Ja õnnis on igaüks, kes meist ei pahandu.

Ristija Johannes läkitas oma jüngrid mingis mõttes testima Jeesust ordinatsiooni tarvis. Nad küsisid: “Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?" (7:20) Jeesusel oli olnud raske päev, nagu kiri ütleb, tehes „paljusid terveks haigustest ja hädadest ja kurjadest vaimudest“ ning kinkides paljudele pimedatele nägemise (7:21). Selle asemel, et öelda „Loe mu suu pealt!“ ütles ta „Loe minu töid!“
Need, kes loevad meie töid ja meist ei pahandu, on õnnistatud meie ligioleku ja meie teenimise kaudu.

Püha Vabastaja, tänu sulle meie tervendamisanni eest, isikliku vabanemise kogemuse eest.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994