Geikristlaste teema puudutab kõiki kirikuid

Seksuaalvähemusest kristlaseks olemine ei tunne kirikutevahelisi piire, selgub Geikristlaste Kogu kodulehel läbi viidud küsitluse tulemusena. Suurem osa homo-, bi- või transseksuaalsetest kristlastest väidab end olevat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liikmed (36%), kuid märkimisväärne osa kuulub ka baptistide ja vabakoguduste leeri (15%). Katoliku kirikusse kuulub 10%, õigeusu kirikutesse 8% ja karismaatilistesse samuti 8% küsitluses osalenud seksuaalvähemustest. Põhivoolu kristlike kirikute kõrval märkisid 16% vastanutest end kuuluvat jehoovatunnistajate, 5% mormoonide ja 2% uusapostlike hulka. Kokku osales küsitluses üle 60 vastaja. Vaata täpsemat ülevaadet http://gei.kristlased.ee/node/196 ja vasta uuele küsitlusele http://gei.kristlased.ee/node/269.