Millise kiriku või koguduste liidu liige homo-, bi- või transseksuaalina oled?

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
36% (22 häält)
Eesti Apostlik Õigeusu Kirik
5% (3 häält)
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik
3% (2 häält)
Eesti Metodisti Kirik
0% (0 häält)
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
3% (2 häält)
Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik
2% (1 hääl)
Eesti Karismaatiline Osaduskirik
0% (0 häält)
Rooma-Katoliku kirik Eestis
10% (6 häält)
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptiste Koguduste Liit
15% (9 häält)
Adventistide Koguduste Eesti Liit
0% (0 häält)
Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit
0% (0 häält)
Eesti Kristlike Vabakoguduste Liit
3% (2 häält)
Eesti Vanausuliste Koguduste Liit
0% (0 häält)
Uusapostlik Kirik Eestis
2% (1 hääl)
Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit
16% (10 häält)
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Eesti Kogudus
5% (3 häält)
Kokku: 61 häält