Ilmutus - 19. jaanuar

Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks.

2. Timoteosele 3:16

Ma olen tänulik oma kasvatuse eest baptistikirikus ja fundamentalistlikus kristlikus koolis, mis suhtusid kirgliku tõsidusega minu Pühakirja õppimisse. Piibel aitas mind läbi mu nooruse tormiste aegade ja aitas mind leida tee enese tunnustamisele. See aitab mul ka praegu kummutada selle väärkasutusi relvana meie vastu, aidates mind leida sidet nendega, kes armastavad Pühakirja ja tõrguvad selle kasutamise vastu malakana.

See kõik veenab mind, et Pühakirjas on palju rohkem head kui halba. Piiblis on rohkem õnnistamist kui needmist.

Loomulikult Pühakiri, mida soovitatakse Timoteosele, on see, mida me tunneme kui Vana Testamenti. Uus Testament ei olnud veel kokku pandud. Kogenud misjonär, andes nõu Timoteosele, ütleb talle, et juutide pühadesse kirjadesse on puhutud eluõhk (vaim) nagu esimestesse inimestesse. See tähendab, et need on elusad, head ja väärtuslikud juhatajad.

Kuid kuna need on elusad, usun ma, et need on avatud dialoogiks ja tõlgendamiseks. Jeesus pidas vabalt kahekõnet oma traditsiooniga ja tõlgendas Pühakirja oma kaaslastest erinevalt. Nii tegid ka algkirik ja kirik läbi sajandite. Miks peaks siis dialoog ja tõlgendamine peatuma praegu?

Õpeta ja juhata mind Pühakirja sõnade kaudu, Püha Tarkus, kuid eriti oma Sõna Jeesuse Kristuse kaudu.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994