Teadur: naisvaimulikud edendavad kirikus liberaalsust

Soome luterliku kiriku uurimiskeskuse teaduri sõnul esindavad ja edendavad iseäranis naisvaimulikud liberaalseid muutusi kirikus, vahendab Meie Kirik portaali Seurakuntalainen.fi.

Kiriku uurimiskeskuse teaduri Kati Niemelä hinnangul on preestrite suhtumises Piiblisse ja kiriku õpetusse olulisi sugudevahelisi erinevusi. Tema sõnul on liberaalne orientatsioon viimase kümnendi jooksul kasvanud kõige rohkem naisvaimulike seas.

„Näiteks suhtumises homoseksuaalsusesse võib täheldada märkimisväärset erinevust meeste ja naiste vahel. Ligikaudu 50 protsenti meesvaimulikest on traditsioonilistel seisukohtadel. Naisvaimulike seas on taoliste vaadetega 14 protsenti.“

Niemelä järgi on naised kirikus praegusel hetkel muutusagendid, samal ajal kui mehed hoiavad pigem kinni kiriku usu algsest tõlgendusest. „Naispreestrid on omakorda ühiskondlikult märgatavalt aktiivsemad. Neile on oluline tegevuse lai kandepind ja koostöö erinevate ühiskondlike huvigruppidega,“ selgitab Niemelä.