Soomes ilmub raamat seksuaalsest mitmekesisusest

10. märtsil esitletakse Helsingis Vanas Üliõpilasmajas (Mannerheimintie 3) uut koguteost "Saanko olla totta? - sukupuolisen moninaisuuden kohtaaminen" ("Kas võin olla tõsi? - kokkupuude seksuaalse mitmekesisusega"). Raamatu andis välja Helsingi Ülikooli kirjastus Gaudeamus, toimetajad on Liisa Tuovinen, Olli Sålhström, Jussi Nissinen ja Jorma Henttilä. Raamatut on võimalik tellida Akadeemilise Raamatukaupluse veebilehelt.

„Kas võin olla tõsi?“ on raamat neile, kes kohtuvad oma töös inimestega ning võivad teadlikult või märkamatult mõjutada nende toimetulekut elu kriisidega. See on raamat ka neile, kes oma elus on pidanud otsima selgust ja tuge oma seksuaalse suundumuse ja soolise identiteedi mõistmiseks ja teostamiseks. See on ka raamat nende otsijate omastele, lähedastele ja töökaaslastele.

Teosesse kogutud toimetuleklood jutustavad nii aitamise õnnestumisest kui ebaedust. Osa lugudest on kirjutatud asjaosaliste endi nimel või varjume kasutades, osa tugineb intervjuudele. Teos sisaldab ka erinevates ametites tegutsejate jutustusi sellet, mis on neile tähtis ja mõistmist lisav teave ning oskus erinevustega kokku puutudes. Kuidas ja mis olukordades näiteks õpetaja, vaimulik, arst või psühhoterapeut puutuvad kokku seksuaalse mitmekesisusega?