Lesbi, Gei, Bi-, ja Transseksuaalsete Kristlike Rühmade Euroopa Foorum kohtub sel kevadel Berliinis

Lesbi, Gei, Bi-, ja Transseksuaalsete (LGBT) Kristlike Rühmade Euroopa Foorum tegutseb LGBT inimeste võrdõiguslikkuse nimel Euroopa kristlikes kirikutes. Foorum on kasvav oikumeeniline üle 40st rühmast koosnev võrgustik paarikümnest Euroopa riigist. Rühmad ja nende liikmed toetavad üksteist ja iga inimest, keda diskrimineeritakse. Euroopa Foorum esindab liikmesrühmi diskussioonidel oikumeenilistes ühendustes, rahvuskirikutes ning ühiskondlikes ja poliitilistes organisatsioondes.

Alates esimesest kohtumisest Pariisis 1982 on saavutatud:
-          Liikmesrühmade arvu pidev kasv
-          Naiste osalemise kasv
-          Kesk- ja Ida-Euroopas tekkivate rühmade toetamine
-          Kõrgetasemelised kontaktid Euroopa Kirikute Nõukoguga
-          Ametlikud kontaktidja side Kirikute Maailmanõukoguga
 
Mida pakub Euroopa Foorum?
-          Infovahetust
-          Rahvusvahelist koostööd
-          Erinevate kultuuritraditsioonide ja kristliku jumalateenistuste kogemust
-          Sõpust üle poliitiliste, kultuuriliste ja keeletõkete
 
Igal aastal peetakse Foorumit eri riigis. 2010. aasta juunis kogunes Euroopa Foorum Barcelonas. Foorumile toob sadakond osavõtjat oikumeenilise kogemuse tohutu varanduse. Nad peavad koos jumalateenistusi ja hommikupalvusi ning jagavad märke Jumala armastusest ja ligiolekust. Loengutest ja töötubadest koosnevas ulatuslikus temaatilises tegevuses on liikmesrühmade delegaatidel võimalik kinnitada üksteis usus, et nad suudaksid vastu panna sageli väga karmis argipäevas oma kodumaal. Seltskondlik tegevus on väga oluline sõprussuhete arendamisel üle Euroopa.
 
Konverents „Sõpradest ümbritsetud“ (4.) 5.-8. Mail 2011 Berliinis
Info: http://europeanforum-berlin2011.org/welc_english.html
 
Kutsutud on:
-          Euroopa Foorumi liikmesrühmade ja kogukondade delegaadid
-          kristliku homofoobiavastase vikerkaareliikumise sõbrad
-          iga naine ja mees, kes tahab meid toetada
 
Konverentsi peetakse inglise keeles, kuid isegi piiratud keeloskusega tasub osa võtta.
 
Konverentsi ajal peetakse organisatsiooni aastakoosolek kõigi liikmesrühmade delegaatide osavõtul.
 
Konverentsi päevakava: http://europeanforum-berlin2011.org/welc_english.html
Osa võtta soovijatel palume pöörduda GK juhatuse poole gei[at]kristlased.ee või täita registreerimisvorm Internetis: http://europeanforum-berlin2011.org/registrationform.html
 
Registreerimise tähtajad on: 10.märts (majutussooviga) ja 10.aprill (ilma majutuseta osavõtt).