osadus

Osadus - 27. oktoober

Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.

Heebrealastele 13:3
 
Meie osaduskond hõlmab mitmeid eeluurimisasutustes ja vanglates olijaid. Mõned meist on rikkunud legitiimset seadust. Teised on vangistatud mittelegitiimsete seaduste tõttu, mis keelavad homoseksuaalse vahekorra vastastikku nõus olnud täiskasvanute vahel. Leidub neidki, kelle vabadus on ebaõiglaselt võetud politseipoolse kimbutamise pärast. Osas riikides on homoseksuaalide vangistamine ja piinamine tavapärane.