osadus

Osadus - 10. oktoober

Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud!

Luuka 13:13

Nõustades lesbi- ja geikristlasi seksuaalsuse ja spirituaalsuse lepitamise teemal, selgitan ma esiteks, et Piiblil on selle kohta vähe öelda – peotäis kirjakohti, mis võib-olla käsitlevad homoseksuaalsust, aga võib-olla ei käsitle ka. Piibli kirjutajatele oli tundmatu tänapäevane seksuaalse orientatsiooni ja käitumise eristamine. Nad uskusid, et kõik on loodud heteroseksuaalseteks. Muistsed heebrealased uskusid, et mehe seeme on väike laps, mistõttu selle pillamine kuhugi mujale peale naise üsa on mingis mõttes mõrv.

Osadus - 08. oktoober

Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.

Johannese 15:4

Olen kuulnud, et mõned taimed kasvavad potis paremini. Ma oletan, et ka mõnel meist on parem olla „kapis“ nagu lillel potis. Ma siiski usun, et enamus meist tahaks ajada oma juured sügavamale ja sirutada oksad kõrgemale, kui pott võimaldab. Olenemata eelistustest vajame kõik kasvamiseks toitu.

Osadus - 02. oktoober

Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.

Efeslastele 4:4-6

Baptisti kirik, kus ma üles kasvasin, külvas katoliikluse-vastast hoiakut. Mu ema luges siiski katoliiklikke autoreid, keda talle olid tutvustanud nunnad, hoolitsedes tema ema eest katoliku haiglas. Keskkooli ajal käisin ma oma katoliiklasest sõbra kirikus. Kui koos tema perega sinna sõitsime, osutas sõbra ema protestantlikule kirikule, öeldes: „Me kõik teenime sama Jumalat, lihtsalt eri viisidel.“

Osadus - 01. oktoober

Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!

Heebrealastele 12:1

Me ei ole üksi. See on vaimulikkuse põhisõnum. Piibel kõneleb meile osaduskonnast, kes jagas sama usku, kahtlust ja muret, mis meiegi kogeme. Me tunneme paljusid sõpru, kes pole enam meile nähtavad, kuid on kuidagi ikka kohal, julgustades meid tegema „jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved“ (12:12).

Osadus - 30. oktoober

"Mis te otsite elavat surnute juurest?“

Luuka 24:5

Inglid esitasid selle küsimuse naistele, kui nad tulid hauakambri juurde risti löödud Jeesuse ihu salvima. Me võime esitada sama küsimuse, kui läheneme kirikule, mille vaimulik elu näib surnud olevat.

Ühinenud metodisti kiriku uuring avaldas, et „julgus“ ja „kujutlusvõime“ on ühed kõige vähem eeldatavad pastorite isikuomadused, mis näitab anlüütikute sõnul seda, et osaduskond soovib pigem alal hoida kui edasi liikuda ja see on kindel kahanemise retsept.

Osadus - 22. oktoober

Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teineteisele: "Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?" 

Luuka 24:31-32

Lesbivaimulik sai lennureisi ajal kirja ühelt kaasreisijalt. Kirjas pajatas reisikaaslane sellest, kuidas ta oli sel nädalal külastanud oma vanaema ja leidnud teda sõnaraamatust otsimas sõna „lesbi.“ Ta oli näinud seda sõna ajaleheartiklis vaimuliku vastuolulisest tööst. Tütretütar tundis lennukis vaimuliku ära loo juures avaldatud foto järgi.

Osadus - 19. oktoober

Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. 

Matteuse 5:4

Meie osaduskond hõlmab ka neid, kes on läinud meie eel elus ja surmas. Kellegi leinamine toob esile temalt saadud imelised annid. Enda lohutamiseks kasutame kaastunde häid sõnu ja häid sõnu inimese elust. Me kiidame kedagi, kes on surnud, väljendades avalikult oma tänutunnet.

Osadus - 17. oktoober

„Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal.“

Matteuse 22:32

Minu partner, kes on HIV-positiivne, murrab pead, kas mul on võimalik leida uus partner juhul, kui AIDS meie kooselu kiirelt lõpetab. Me oleme teadlikud oma armastuse igavikulisest olemusest, mis ületab praeguse piirid.

Usujuhid pärisid Jeesuselt abielu kohta taevas, kuid neid ei huvitanud dilemma, millega mina ja mu partner silmitsi seisame. Nad püüdsid proovile panna Jeesuse usku ülestõusmisse. Nad esitasid hüpoteetilise küsimuse naise kohta, kel on õnnestunud seitse korda leseks jääda. „Kelle naine ta peab olema?“ küsisid nad.

Osadus - 13. oktoober

Eks ma ole oma hinge taltsutanud ja vaigistanud? Otsekui võõrutatud laps ema juures, otsekui võõrutatud laps on mu hing minus. 

Psalm 131:2

Kohus suunas alaealise kurjategija psühhoterapeudi juurde. Seansist seanssi veetis laps kabinetis aega mänguasjadega, tõrkudes suhtlemast. Pettunud terapeut ütles lapsele, et ta soovitab kohtul määrata teise nõustaja.

„Aga sa meeldid mulle!“ hüüatas poiss. Üllatunud terapeut küsis, miks? „Sest sa oled ainus täiskasvanu, kes laseb mul omaette olla.“

Osadus - 04. oktoober

„Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.“

Johannese 17:22-23

Coni Staff, MCC vaimulik, on ka kehalise kasvatuse õpetaja ühes koolis. Ta teab, kui tähtis on meeskonnatöö ja annab oma panuse meeleavaldustele meie presbüterliku kiriku kokkutulekutel.