osadus

Osadus - 29. oktoober

Sest ma tean, et mu Lunastaja elab,
ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma.
Ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud,
saan ma ilma ihutagi näha Jumalat,
teda, keda ma ise näen.

Iiob 19:25-27

Kui Iiob – kes kaotas perekonna, sõbrad, rikkuse, tervise ja positsiooni oma religioosses kogukonnas – on võimeline seda kinnitama, siis küllap suudame ka meie. Pühakirja kaudu oleme ühenduses Iiobiga ja meil on ka palju ühist: kaotus, hukkamõist ja kannatused. Nüüd võime kinnitada koos Iiobiga, et meie Lunastaja – süüdistustest vabastaja ja õiguste kaitsja – tuleb ja jääb seisma koos meiega. Isegi kui me sureme, näeme Jumalat.

Osadus - 28. oktoober

Kuningas ütles oma sulastele: "Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!"

Matteuse 22:8-9

Nädal pärast seda kui üks Des Moinesi kirik otsustas ülekaaluka häälteenamusega aktsepteerida geidest koguduseliikmeid, juhatasid jumalateenistust lapsed. Nähes lastele antud võimalust kasvada üles avatud koguduses, tulid mul silmi pisarad – rõõmust nende pärast ja kurvastusest meie ülejäänute pärast, kellele seda võimalust polnud antud.

Osadus - 26. oktoober

„Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. [---] Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.“ 

Matteuse 25:35-36, 40

Geisõbralik kirik, kus ma käisin, aitas pikka aega kodutuid. Suurenev geiliikmete arv lisas meile vabatahtlikke ja raha, et aidata kodutuid paremini kaasa pakitud lõunasöögi programmi kaudu. Algul ostsime toiduained oma rahaga ja hiljem valitsuse dotatsiooni eest. Vabatahtlikud pakkisid toidu, tehes seda sageli pühapäevase kirikukohvi ajal. Iga päev jagasime välja kuni kakskümmend lõunapakki.

Osadus - 24. oktoober

"See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks! [---] See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!"

1 Korintlastele 11:24-25

Howard Wells oli üks esimesi geiaktiviste New Yorgi vanimas sõltumatus oikumeenilises usuteaduslikus erakõrgkoolis Union Theological Seminary. Ta armus mehesse, kes tegi nende suhtele peagi kiire lõpu. Howard oli murtud. Kinnisidee mehest – Patist – muutus juba hoiatavaks ning ta pöördus terapetudi poole, mõistmaks oma meeltut armumist.

Osadus - 23. oktoober

Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud: "Surm on neelatud võidusse! Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?"

1. Korintlastele 15:54-55

Usklike AIDS-i vabatahtlike konverentsi ajal Fort Worth’is, Texases, jutustas üks AIDS-iga elav mees loo oma tervenemisest, mis tema elus oli toimunud tänu AIDS-i diagnoosile. Üles kasvanud natsareenlaste, väga konservatiivse kristliku kiriku liikmena, polnud ta üsna pikka aega kulutanud kiriku ust, sest ta oli gei. Ta kolis ära oma kodulinnast ja pere juurest, et mitte kõnelda neile oma homoseksuaalsusest.

Osadus - 21. oktoober

Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! …Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. 

Johannese 14:1-3

Need meie seas, kes on kolinud oma kallimaga ühisesse kodusse, aimavad, milline võib kord olla elu Jumala juures. Me teame ka seda, et kui me armastame, siis ühiselt loodud kodu välimus ja sisu pole üldse nii tähtis, kui kallimaga koos olemine.

Osadus - 20. oktoober

Jeesus ütles talle: "Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?"

Johannese 11:25-26

Mida me teeme täna lesbide ja geide heaks, elab meist kauem. Elame pärandis, mille jätame endast oma elualal, meie kultuuris, meie kirikus, Kristuses. Meie osadus ulatub mitte ainult nendeni, kes on läinud meie eel, vaid ka nendeni, kes järgnevad meile.

Osadus - 18. oktoober

"Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad neid!"

Luuka 16:31

Jeesus rääkis tähendamissõna rikkast mehest, kes ei aidanud Laatsaruse nimelist vaest meest - kerjust oma väraval. Pärast surma on vaesel mehel hea olla ja rikas mees kannatab. Rikas mees palub Aabrahami saata vaene mees hoiatama oma vendi, et vähemalt nemad ei peaks jagama tema saatust. Aabraham aga selgitab, et kui nad ei kuula ei oma seaduseandjat Moosest ega prohveteid, ei usu nad kedagi, kes surnuist üles tõuseb.

Osadus - 14. oktoober

"Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel." 

Matteuse 18:20

Meil oli kunagi rühm, kus üritasime välja selgitada, mida tähendab olla gei, mees ja kristlane. Kogunesime kolm kuud järjest iga kahe nädala tagant rühmaliikmete kodudes. Järgmised kolm kuud otsustasime kohtuda iga nädal.

Osadus - 12. oktoober

Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: "Tõuske üles ja ärge kartke!"

Matteuse 17:7

Jüngrid olid lummatud mäeharjal toimunud Jeesuse muutmisest, mis ilmutas neile tema jumaliku olemuse. Kirjutatud on, et tema puudutus vabastas neid hirmust.

Puudutus on suhtlemise viis. Vastus elu imelisele olemusele võib olla armastajate rõõmukallistus või õrn paitus. Samuti võib see olla õlapatsutus, millega tahetakse öelda: „Hästi tehtud!“ või „Hästi öeldud!“ See võib olla ka sõbra rahustav puudutus arsti ooteruumis.