kutsumine

Kutsumine - 10. september

Ja poiss Saamuel teenis Issandat Eeli juhatusel; Issanda sõna oli neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased. [---] Saamuel magas Issanda templis, seal, kus oli Jumala laegas, hüüdis Issand Saamueli. Ja tema vastas: "Siin ma olen!"

1. Saamueli raamat 3:1, 3-4

Äärmiselt paljud meist on kuulnud Jumala kutset väga noores eas. Paljud meist olid ja on aktiivsed noorteringides ja kirikukoolis. Kogudusse, mida ma teenisin, kuulus ebatavaliselt palju lesbisid ja geisid, kes olid käinud kogudusekoolides, piiblikolledžites, usuteaduskondades või erikoolitustel ilmiktöötegijatele.

Kutsumine - 05. september

"Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat."

Jesaja 6:5

Mul oli kallim, kes kuidagi ei suutnud siduda spirituaalsust ja seksuaalsust. Ta kuulas mu jutlust pühapäeva hommikul ja nautis pidutsemist koos minuga pühapäeva õhtul. Kuid teda häiris, et needsamad huuled, mis kuulutasid Jumala sõna, võisid juua õlut või suudelda teda.

Kutsumine - 04. september

Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!" Kuid Mooses ütles Jumalale: "Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?"

2. Moosese raamat 3:10-11

Kutsumine - 01. september

Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost.

1. korintlastele 1:26

Paljusid meist pole ka kutsutud „suurteks“ tegudeks, mille tõttu me satuksime päevauudistesse või Phil Donahue jutusaatesse.

Kutsumine - 29. september

Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust.

Efeslastele 4:1-3

Meil on kalduvus üle töötada. Me tahame inimestele meeldida ja ajame ennastunustavalt õiget asja. Me tahame, et inimesed suhtuksid meisse lugupidavalt ja töötame meeletult ükskõik, mida tehes. Me tahame niiväga inimeste tähelepanu, et teeme pööraseid asju, nii populaarseid kui vaenulikke.

Mõnel meist on vaja maha rahuneda!

Kutsumine - 14. september

Aga teie vaadake iseennast: minu pärast antakse teid ülemkohtute kätte ja teid pekstakse sünagoogides ning seatakse maavalitsejate ja kuningate ette, tunnistuseks neile.

Markuse evangeelium 13:9

Lynch tõmmati kapist välja, kui ta oli vastamas kutsele saada ordineeritud vaimulikuks. Üks tasakaalutu ema murdis sisse oma poja korterisse ja leidis Georgi kirjad, mis toetasid tema usu ja seksuaalsuse lõimumist. Ta saatis kirjad Georgi seminari, kust need omakorda saadeti tema vaimulikuks valmistumist juhendavale komisjonile. Kiuslikud kirikujuhid ei piirdunud tema väljaviskamisega, vaid keelasid tal ka üle minna enam aktsepteerivasse komisjoni.

Kutsumine - 07. september

"Kes on Issanda poolt, tulgu minu juurde!"

2. Moosese raamat 32:26

Mis tekstis järgneb, on ajaloo veriseim läkitamine. Aaron oli rahva „valla päästnud“ (32:25) ja Mooses kutsus inimesi, kes teeniksid Jumalat. Leevi pojad kogunesid ja Mooses andis neile korralduse: "Igaüks pangu oma mõõk vööle! Käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja tapke igaüks, olgu see ka oma vend, sõber või sugulane!" (32:27). Kui see oli tehtud, teatas Mooses: "Nad täitsid täna oma käed Issandale“ (32:29).

See kummaline episood usurahva ajaloost võib olla välja ütlemata piibellik alus kirikute juhtkondade poolt korraldatud perioodilistele veresaunadele! Meie oleme sageli nende patuoinad. „Homoseksuaalsus on põhjus, miks kirikus pole üksmeelt,“ ütlevad mõned. Teised teatavad: „Kiriku rahu, ühtsus ja puhtus sõltuvad sellest, kas me saame lahti homoseksuaalidest.“

Kutsumine - 02. september

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: "Räägi Aaroniga ja ütle: Ükski su järglasist nende tulevastes põlvedes, kellel on mingi viga, ei tohi tulla ohverdama oma Jumala leiba.

3. Moosese raamat 21:16-17

Enam-vähem kõik, kes täna teenivad vaimulikena, osutuksid kõlbmatuks leviitide seaduse rangete preestriameti nõuete järgi. Iga füüsiline või moraalne puudujääk tähendas tagasilükkamist. Ja naistel polnud üldse asja.

Kutsumine - 06. september

Ja Gideon ütles Jumalale: "... ma panen need niidetud villad rehepõrandale; kui kaste tuleb ainult nende villade peale, aga kogu maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et sa Iisraeli minu käe läbi päästad, nagu sa oled öelnud."

Kohtumõistjate raamat 6:36-37

Paljud meist on kuulnud vana kõnekäändu „oma villade panemisest Jumala ette“ teadmata, et see pärineb Giideonilt. Jumal tegi nagu palutud, kuid et asi oleks kindel, küsis Giideon ka vastupidist: kuiva villa märjal põrandal. Jumal andis talle vääramatu tõendi tema kutsumisest tegudele.