kutsumine

Kutsumine - 03. september

Aga Issand ütles Saamuelile: "Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames."

1.Saamueli raamat 16:7
 
Televisioonisaates „Ristteed“ (Crossroads) külastavad kaks veetlevat, hea välimuse ja riietusega meest väikest linna. Mõlemad väidavad, et nad on Jumala inglid. Tahtes teada, kumb neist on Jumalast, laseb linnarahvas neil võistelda üksteisele otsa vaatamises. Nende vaimuliku võitluse välja ümber on tõmmatud ring. Kes pilgutab silma või vaatab kõrvale, on kindlasti kuradist.

Kutsumine - 27. september

Ja nad tulid uuesti Jeruusalemma. Ja kui Jeesus kõndis pühakojas, astusid ülempreestrid ja vanemad ta juurde ja ütlesid talle: "Millise meelevallaga sa seda kõike teed? Või kes on andnud sulle selle meelevalla, et sa seda teed?"

Markuse 11:27-28

Ma lähtun Garrison Keillori mõtteterast, et kergem on saavutada andestust kui lubamist.

Kutsumine - 26. september

Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma meele järgi.

Jesaja 40:1-2

Vahel võtab vaimulik nauding lohutuse kuju, lohutuse, millest me ise oleme kutsutud osa saama ja lohutuse, mida me oleme kutsutud pakkuma teistele.

Ühes palves võrdles lesbivaimulik Jumalat sooja ja pehme tekiga. Mind on süles nurruv kass teinud vaimulikult rahulolevaks. Üks geisõber leiab vaimulikku hellust oma kallima silmades.

Kutsumine - 24. september

Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

Johannese 10:10

Jeesus ütles, et tuli selleks, et meil oleks külluslik elu.

Kristlikku elu esitati mulle tavaliselt kui kohustust, vastutust ja kainust. Kristlased "ei pannud pidu püsti". Kui teised pidutsesid vana-aasta õhtul, siis meie palvetasime uude aastasse. Kui teised nädalavahetusel reisisid. Hoidsid kohustused kirkus meid kodus. Kui teised kirikud vähemalt pakkusid armulaual ehtsat leiba ja veini, siis meie saime oblaate ja viinamarjamahla.

Kutsumine - 22. september

Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama.

1. kiri korintlastele 12:4

Kõigil meil ei ole sõjakate protestijate iseloomu. Kõigil meil ei ole lähihooldaja hingelist tugevust. Kõigil meil ei ole lesbi- või geikogemusest kõnelemise või kirjutamise võimet. Kõigil meil ei ole geikogukonna keskustele või lesbiorganisatsioonidele heldeks annetamiseks rahalisi võimalusi.

Kutsumine - 20. september

Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Filiplastele 4:13

Minu ema helistas ja palus mind võtta see salm oma raamatusse. Tema ainus selgitus oli, et see salm andis talle jõudu.

Kutsumine - 17. september

"Issanda Vaim on minu peal,
seepärast on ta mind salvinud.
Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit,
kuulutama vangidele vabakslaskmist
ja pimedatele nägemist,
laskma vabadusse rõhutuid,
kuulutama Issanda meelepärast aastat."

Luuka 4:18-19

Me ei ole kutsutud kuulutama koormavat sõnumit. Pigem see kergendab südant, kui teeb selle raskeks. See on rõõmusõnum vaestele, vabastamine vangidele, nägemine vaimselt pimedatele, vabadus rõhututele, See on uus ajastu!

Kutsumine - 16. september

Seepärast ka mina, [---] ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises.

Efeslastele 1:15-18

Inimlik tarkus ja jumalik ilmutus saavad kokku, et valgustada meie südameid nägema Jumala lootust meie jaoks. Me ei jäta oma ajusid, oma kehasid ega oma kogemusi kirikusse minnes ukse taha maha.

Kutsumine - 12. september

Naine vastas: "Mul ei ole meest." Jeesus ütles talle: "Sul on õigus, kui sa ütled: "Mul ei ole meest", sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud."

Johannese evangeelium 4:17-18

Pärast minu autobiograafilise raamatu „Ebaharilik kutsumus“ (Uncommon Calling) ilmumist kutsus üks mittegei vaimulik mind üleriiklikul kiriklikul kokkutulekul kõrvale, et jagada oma mõtteid. Ta ütles mulle, et tema arust oli raamat hea, välja arvatud see, et ma tugevdasin kujutlust geide promiskuiteetsusest.

Kutsumine - 11. september

Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: "Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud."

Johannese evangeelium 4:39

Jeesus „hämmastas“ oma jüngreid naisega vesteldes. Sama hämmastav oli see, et ta ilmutas oma messiaanliku identiteedi naisele, kes oli vihatud samaaria rahva hulgast. Ta oli olnud kaevul vett ammutamas ja jooksis rääkima teistele oma linnas, saades esimeseks kristlikuks evangelistiks.