pühadus

Pühadus - 05. august

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.

Matteuse 7:12

Jeesus pöörab siin positiivseks selle, mida teised tema kaasaegsed õpetajad olid öelnud negatiivselt - ärge tehke teistele seda, mida te ei taha, et nemad teile teeksid.

Pühadus - 24. august

Tõesti, ma ütlen teile: Soodoma- ja Gomorramaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal!

Matteuse 10:15

Soodoma ja Gomorra pattu hakati seostama seksuaalsusega sajandeid pärast Kristust. Jeesus kasutab neid linnu mitmel korral võrdluseks linnadega, kus keelduti vastu võtmast tema jüngreid või sõnumit. Üsna selgelt uskus ta, et Soodoma ja Gomorra patt oli külalislahkuse puudumine.

Pühadus - 21. august

Ära maga meesterahva juures, nagu magatakse naise juures: see on jäledus! [---] Kui mees magab mehega, nagu magatakse naise juures, siis on nad mõlemad teinud jäledust; neid karistatagu surmaga, nende peal on veresüü!

3. Moosese raamat 18:22, 20:13

Vähe on öelda, et Jumala Sõna leidmine nendes sõnades on meile erakordselt rakse. Kuid vaimulikud põhimõtted, mis on nende eksliku rakendamise aluseks, võivad siiski olla meie jaoks tõsi. Pühadusseadus, mille osa on tänased kirjakohad, pidas lahutatust ja rikkumatust pühaduse eesmärkideks.

Pühadus - 13. august

"Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb!“

Matteuse 8:8

Minu jaoks on kõige liigutavam osa katoliku missast palve enne armulaua vastu võtmist: „Issand, ma ei ole väärt sind vastu võtma, ütle ainult sõna ja ma saan terveks.“

Pühadus - 09. august

Ja Aaron pangu oma mõlemad käed elusa siku pea peale ja tunnistagu tema peal üles kõik Iisraeli laste süüteod ja kõik nende üleastumised kõigis nende pattudes ja pangu need siku pea peale ning saatku see ühe kõlvulise mehe käe kõrval kõrbesse.

3. Moosese raamat 16:21

Ma usun, et me tekitame kirikule suure dilemma sellega, et me jaatame oma terviklikkust seksuaal-spirituaalsete olenditena usukogukonnas. Kristlaste esialgne reaktsioon võib olla homofoobia, kuid lõpuks nad vastavad meile lähtudes oma erotofoobiast, nagu Carter Heyward seda nimetab, oma seksuaalsuse hirmust. Meist saavad nende ärevuse patuoinad.

Pühadus - 07. august

Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.

Matteuse 5:6

Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga!

Luuka 6:21

Matteus keskendus meie hingedele, Luukas tundis muret meie ihude pärast. Jeesus, keda nad tsiteerivad, hoolis mõlemast. Sellepärast toitis ta rahvahulki, kes tulid tema kõnet kuulama. Sellepärast andis ta vaimuliku tähenduse viimsele õhtusöömaajale, mida ta jagas oma jüngritega.

Pühadus - 16. august

"Kas siis teda ... ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval?"

Luuka 13:16

Küllap ka meile meeldiks lahti pääseda hingamispäeval!

Jeesus päästis hingamispäeval naise lahti nähtamatust koormast, mis oli teda survanud kaheksateist aastat. Sünagoogi juht hädaldas, et on olemas kuus muud päeva, kui võib inimesi tervendada. Jeesus osutas tema silmakirjalikkusele selgitusega, et too päästaks looma lahti ja annaks talle vett hingamispäeval – kuivõrd enam siis tuleks naine lahti päästa.